Valitse sivu

Urakka koskee Kirkkonummen kunnan toimesta toteutettavaa uuden tienvalaistuksen

rakentamista maantielle mt 11255. Kohde sijaitsee Kirkkonummen kunnan kuntakeskuksen

pohjoispuolella ja Veikkolan kuntakeskuksen välisellä alueella. Kohde sijaitsee maantiellä mt 11255

(Juusjärventie, Volsintie) välillä mt 1130 ( Evitskogintie) – mt 11256 ( Solvikintie ), josta eteenpäin

suunnittelualue jatkuu Volsintienä n. 200 m etelään. Samalla toteutetaan myös tienvalaistus mt 11256

( Solvikintie) yhteyteen n. 100 metrin matkalla.