Valitse sivu

Toimitilapalvelujen lautakunta kokoontui 21.9. Lautakunta sai tiedokseen palveluverkkoselvityksen ja päätti osaltaan Nissniku-talon hankesuunnitelmasta. Lisäksi lautakunta esitti talousarvioehdotuksensa ensi vuodelle.

Palveluverkkoselvitys antaa pohjaa suunnitteluun ja päätöksentekoon

Lautakunta sai tiedokseen Kirkkonummen sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen palveluverkkoselvityksen, jonka kunta on laatinut yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.  Selvityksen tarkoituksena on antaa tietoa erilaisista mahdollisista kehityskuluista kunnassa ja niiden vaikutuksista tulevan palveluverkon suunnitteluun. Toimitilapalvelujen lautakunta päätti omasta kannanotostaan palveluverkkoselvitykseen. Selvitystä käsitellään seuraavaksi muissa lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Palveluverkkosuunnitelman valmistelua jatketaan ja selvitys toimii pohja-aineistona palveluverkon suunnittelulle. Jatkovalmistelussa toteutetaan eri vaihtoehtojen vaikutusten ennakkoarviointia ja vuorovaikutusta osallisten kanssa. Tämän jälkeen valmistellaan palveluverkkosuunnitelma päätöksentekoon.

Palveluverkkoselvitys löytyy kokonaisuudessaan kokousasian liitemateriaalista (pdf).

Nissniku-talon hankesuunnitelma: sivistyspalveluja laajasti tarjoava ja kaikkia Masalan alueen asukkaita palveleva monitoimijatalo

Aiemmin hyväksyttyä Nissnikun yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa on päivitetty niin, että hankkeessa toteutetaan tilat myös kirjasto- ja nuorisopalveluille. Koulun oppilasmäärä mitoitetaan uusimpien väestöennusteiden mukaisesti.

Talonrakennushankkeiden valmistelua jatketaan aiempien päätösten mukaisesti

Lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2024-2026 sisältää kunnan talonrakentamisen investointisuunnitelman. Merkittävimpiä investointeja ovat käynnissä olevan Gesterbyn koulukeskuksen lisäksi yhteiskampuksen, Nissniku-talon ja Kantvikin koulun suunnitteluilla olevat rakennushankkeet.

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Noora Piili, puh. 040 579 1051

Esittelijä, yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, puh. 050 414 0754

Kokousasiakirjat 

Toimitilapalvelujen lautakunta