Valitse sivu

Toimitilapalvelujen lautakunta kokoontui 2.11. Lautakunta sai tiedokseen talouden ja toiminnan tilannekatsauksen sekä käsitteli mahdollisia energiansäästötoimenpiteitä kunnan toimitiloissa.

Kirkkonummen kunta on mukana astetta alemmas -kampanjassa ja sen myötä sitoutunut kartoittamaan energiansäästökohteita kunnan toiminnoissa. Kunta on suunnittelemassa energiansäästötoimia ja varautumista mahdollisiin sähkökatkoihin talven aikana. Kukin palvelualue on mukana suunnittelutyössä omalta osaltaan. 

Kiinteistöjen energiankulutukseen vaikuttaa kiinteistöjen lämmitys, niiden ilmanvaihto ja valaistus sekä yksiköiden toiminnassaan käyttämä lämmin vesi ja sähkö.  Syyskuun lopussa toteutettiin kysely, jolla kartoitettiin kunnan tilojen käyttäjien näkemyksiä toimitilojen energiansäästötoimenpiteistä.  Kyselyn tuloksia on huomioitu energiansäästötoimenpiteiden suunnittelussa.

Toimitilapalvelujen lautakunta päätti, että energiansäästötoimenpiteitä kunnan toimitiloissa toteutetaan seuraavasti:

  • Lämpötilaa lasketaan määräysten mukaiselle alarajalle noin 20 asteeseen kunnan ylläpitämissä toimitiloissa, joissa se on teknisesti ja toiminnan kannalta mahdollista
  • Muiden kuin oleskelutilojen, esimerkiksi varastotilojen, lämpötiloja lasketaan vähintään 18 asteeseen kohteissa, jossa se on teknisesti mahdollista
  • Kiinteistöjen sisävalaistusta ja pihavalaistuksia optimoidaan käyttäjiltä ja kuntalaisilta saadun palautteen mukaisesti
  • Kiinteistöjen ilmanvaihdon käyntiaikojen optimointi siten, että huomioidaan kiinteistön käyttöaste ja erityispiirteet
  • Rakennuksissa, jotka ovat tyhjillään ja joita kunta on myymässä, lämmitys ja ilmanvaihto säädetään rakennuksen teknisen kunnon edellyttämälle minimitasolle. Tyhjissä rakennuksissa, jotka on päätetty purkaa, lämmitystä ja ilmanvaihtoa ei pidetä päällä.
  • Tarvittaessa voidaan tehdä myös muita käytännön energiansäästötoimenpiteitä ilman erillisiä päätöksiä

Toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvia käyttäjien ja kuntalaisten palautteita seurataan tiiviisti ja tarvittaessa tehdään muutoksia säätöihin.

 

Esityslista

 

Lisätiedot:

Lautakunnan puheenjohtaja Noora Piili
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen