Valitse sivu

Kouluvalmentajien työpäivä saattaa alkaa soittamalla heti aamulla oppilaalle, jolla on ollut haasteita heräämisessä ja kouluun tulemisessa. Kouluvalmentajat ovat toisinaan myös tukena koulumatkoilla ja koulupäivän aloittamisessa. Kouluvalmentajien kesken puhutaan “Joulupukin kuumasta linjasta”, joka viittaa siihen, että he pyrkivät olemaan oppilaiden tavoitettavissa heti aamusta eri keinoin, jotta oppilas saapuu kouluun.

”Winellska skolanissa kouluvalmentajalla on ovet auki heti aamusta ja tarjolla on teetä kaikille halukkaille, jotka haluavat tulla ennen koulun alkua hetkeksi hengähtämään tai juttelemaan kouluvalmentajan kanssa. Ovet ovat auki myös niille, joilla on tulossa koe tai esitelmä ja oppilas voi vielä harjoitella aamulla tätä varten”, kertoo Winellska skolanin kouluvalmentaja Beata Nilsson.

Päivän aikana kouluvalmentajat tapaavat oppilaita yksilötapaamisten merkeissä tukeakseen heidän koulunkäyntiään. Yhdessä saatetaan valmistautua kokeisiin, suunnitella koulutöitä, tehdä läksyjä yhdessä, pohtia tavoitteita opiskelulle ja näiden tavoitteiden seuraamista. Yhteydenpito oppilaisin jatkuu pitkin päivää ja tapaamisia järjestetään tarvittaessa lyhyellä varoituksella. Kouluvalmentajat tekevät tarpeen mukaan luokkiin kohdistettua työtä, esimerkiksi seuraamalla luokan ryhmähenkeä oppitunneilla. Kouluvalmentaja voi tehdä helpommin huomioita luokan ryhmädynamiikasta, koska hän ei vastaa opetuksesta. Havaintojen perusteella opettaja ja kouluvalmentaja voivat tehdä suunnitelman, miten edetään. Silloin voidaan järjestää luokalle vaikkapa ryhmähenkeä parantavaa toimintaa.   

Oppilaita osallistetaan toiminnan suunnittelussa 

Kouluvalmentajilla on suuri rooli välituntitoiminnan järjestämisessä. Oppilaiden toiveita kuunnellaan ja he saavat säännöllisesti ehdottaa uusia välituntiohjelmia. Välituntitoiminnassa oppilas saa oleskella vapaasti turvallisen aikuisen kanssa. Koulussa on erillinen tila, jossa oppilaat saavat pienen tauon opiskeluun, esimerkiksi rentoutumisen, keskustelun tai pelien merkeissä. Välitunneilla oppilaat saavat tarvittaessa kouluvalmentajalta tukea koulutöihin sekä läksyihin. Tavoitteena on yksinäisyyden ennaltaehkäiseminen, sillä välitunnit mahdollistavat uusien sosiaalisten suhteiden luomisen. Jokaisessa koulussa on oma viikko-ohjelma välitunneille ja oppilaat ovat itse saaneet vaikuttaa ohjelmaan.

”Veikkolan koulussa on esimerkiksi Viikon to do -välkkä, jolloin suunnitellaan viikon opintoja, peli-, chillaus- ja juttuseuraa -välkät. Winellska skolanissa järjestetään hiljainen välkkä, jolloin oppilaat voivat ottaa päiväunet tai muuten rentoutua”, kertovat Beata ja Veikkolan koulun kouluvalmentaja Jaana Aalto.

Kouluvalmentajat tekevät yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa 

Kouluvalmentajat ovat uusi ammattiryhmä Kirkkonummella, mutta he ovat ehtineet tehdä yhteistyötä jo monen eri tahon kanssa. Yhteistyötä tehdään moniammatillisesti muun muassa opettajien, huoltajien, opiskeluhuollon, poliisien ja nuorisopalveluiden, sosiaalipalveluiden, seurakunnan nuorisotyöntekijän ja lastensuojelun kanssa. Yhteyttä pidetään myös muiden kuntien kouluvalmentajiin säännöllisesti ja kehitetään omaa osaamista. Kirkkonummen kouluvalmentajat pitävät toisiinsa myös tiiviisti yhteyttä ja tapaavat toisiaan ainakin kerran kuukaudessa kasvotusten. 

”Jos oppilas ei käy koulua, ensin selvitetään juurisyy ja sitten aletaan pohtia ratkaisua, jotka riippuvat tilanteesta ja oppilaan jo olemassa olevasta tukiverkosta. Tämän jälkeen laaditaan selkeä suunnitelma ja asetetaan realistiset tavoitteet yhdessä oppilaan kanssa. Oppilaat ovat yksilöitä, joten oikean toimintatavan löytäminen voi viedä aikaa”, kertovat kouluvalmentajat.  

Kirkkonummella aloittaa ensi lukuvuonna kolme uutta alakouluissa kiertävää kouluvalmentajaa

Tähän saakka kouluvalmentajat ovat työskennelleet yhtenäiskouluissa pääasiassa luokilla 7–9, mutta myös tarpeen mukaan luokilla 5–6. Kouluvalmentajalla voi olla monenlainen tausta; hän voi olla koulutukseltaan sosionomi tai yhteisöpedagogi.

He ovat koulussa nuoria varten: he tukevat oppilaiden koulunkäyntiä, tarjoavat matalan kynnyksen tukea ja toimivat koulussa neutraaleina tsemppareina. He rohkaisevat oppilaita käyttämään omaa ääntään ja kannustavat osallisuuteen koulun arjessa. 

Ensimmäiset kouluvalmentajat aloittivat Sitouttava kouluyhteisötyö – hankerahoituksella. Lukuvuodesta 2023-2024 kouluvalmentajat ovat pysyvä osa Kirkkonummen koulujen arkea.

Tällä hetkellä kouluvalmentajia on jokaisessa Kirkkonummen yhtenäiskoulussa: Jokirinteen, Nissnikun ja Veikkolan koulussa sekä Winellska skolanissa. Haastattelimme uutisjuttuun Satu Tampikia (Jokirinteen koulu), Sini Uotilaa (Nissnikun koulu), Jaana Aaltoa (Veikkolan koulu) ja Beata Nilssonia (Winellska skolan). 

Kolmen määräaikaisen kouluvalmentajan rekrytointi on nyt käynnissä Kuntarekryssä. Haku loppuu 15.5.2024.

Lisää kuvia kouluvalmentajien työpäivästä löydät sosiaalisen median kanavistamme: Instagramissa @oppiva_kirkkonummi ja Facebookissa: Kirkkonummen kunta – sivistystä ja vapaa-aikaa