Valitse sivu

Useissa kunnissa Kirkkonummi mukaan lukien on osallistuttu Opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaan. Projektin tiimoilta Kirkkonummella päivitettiin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaa sekä pohdittiin erilaisia käytänteitä opetukseen. Opetussuunnitelman sisältöjen tueksi toteutettiin opettajien ja oppilaiden työskentelyn tueksi verkkosivu Digimajakka. Digimajakassa on valmiita oppituntikokonaisuuksia niin tieto- ja viestintätekniikan taitojen, ohjelmointiosaamisen kuin medialukutaidonkin opiskeluun.

Hankkeen läpiviennistä ja materiaalipankista Kirkkonummella on vastannut suunnittelija Ninja Somersalmi. Hän on koulutukseltaan luokanopettaja ja työskennellyt opettajana pitkään, joten hänellä on omakohtaista kokemusta siitä, millaista on ottaa digilaitteita haltuun oppilasryhmän kanssa.

”En ole itse koskaan ollut erityisen digiorientoitunut”, hän kertoo. ”Olen kokenut sen turhautumisen tunteen, kun koulun verkko ei toimikaan ja oppilaat eivät muista salasanojaan ja jokaista pitäisi pystyä auttamaan saman aikaisesti. Toisaalta olen kokenut myös sen onnistumisen tunteen, kun oppilas on tehnyt ensimmäisen diaesityksensä itseään kiinnostavasta aiheesta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada opetusta myös digitaalisten työkalujen käyttöön, mutta ymmärrän myös opettajien haasteen tässä. Alusta alkaen oli selvää, että kouluihin kaivataan selkeää, helppokäyttöistä materiaalia opetuksen tueksi. Opettajalle voi olla melkoinen haaste ottaa haltuun, vaikka tekstinkäsittelytaitoja ison ryhmän kanssa, jos kokee itsekin epävarmuutta omasta osaamisestaan”, Ninja kertoo.

Monipuolista materiaalia helposti opettajan käyttöön

Materiaali itsessään on tehty diaesityksinä, jotka on linkattu nettisivulle. Tämän ajatuksena on, että opettaja voi halutessaan helposti näyttää diasarjaa oppilaille tai vaikkapa printata sen tarvittaessa itselleen. Opettaja voi sen avulla myös päivittää omaa osaamistaan. Mukana on usein myös kuvatuki, jonka tarkoitus on ohjata niin oppilasta kuin opettajaakin erilaisten työkalujen ja ohjelmien käytössä. Ohjeisiin on sisällytetty myös pedagoginen ulottuvuus.

”Minusta on tärkeää, ettei tietokonetta käytetä luokassa vain tietokoneen käyttämisen vuoksi. Sama pätee mihin tahansa työkaluun. Siksi olen pyrkinyt materiaalissa tarjoamaan opettajalle myös valmiin vinkin siitä, missä yhteydessä mitäkin taitoa voisi harjoittaa, vaikka toki opettajat keksivät niitä helposti itsekin. Olen kuitenkin vinkkaamalla pyrkinyt madaltamaan kynnystä toteuttaa jokin projekti digitaalisesti, vaikkapa kuvan käsittelyä voi hyvin harjoitella historian tunnilla ja muokata itsensä Colosseumille tai Normandian rannikolle,” Ninja sanoo.

Yhteistyössä on voimaa

Ninja kertoo, että materiaalia on tehty yhteistyössä sekä oman että muiden kuntien opettajien ja suunnittelijoiden kanssa.

”On ollut kullanarvoista verkostoitua muiden samankokoisten kuntien hankesuunnittelijoiden kanssa. Yhdessä on voitu pohtia esimerkiksi sellaisia pulmakohtia kuin tekoäly, joka taisi yllättää vähän kaikki tullessaan ryminällä läpi vuosi sitten. Aloittaessani työni helmikuussa 2023, en osannut vielä varautua tekoälyyn mitenkään ja nyt, reilua vuotta myöhemmin, käytän sitä itse työssäni liki päivittäin. Kehitys on ollut valtavan nopeaa.”

Lisäksi yhteistyötä on tehty varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden kanssa.

”Uusia juttuja on tulossa jo toivottavasti elokuulle”, Ninja kertoo. ”Olemme työstäneet materiaalia uutisaiheiden opiskeluun ja pientä liikkuvaa museota, jossa voisi ihmetellä digilaitteiden kehittymistä, mutta näistä lisää myöhemmin.”

Projekti on Kirkkonummella tuotettu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin ja siten Digimajakka on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Digimajakan löydät tästä: https://sites.google.com/edu.kirkkonummi.fi/ulappa/ulappa/digimajakka

Digimajakka esillä ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa

Digimajakkaa on esitelty opettajille jokaisella koululla Kirkkonummella ja huhtikuussa Ninja esitteli projektia suuremmalle yleisölle Hämeenlinnassa, jossa järjestetään vuosittain Suomen suurin digitaalisen koulutuksen tapahtuma Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa eli ITK-konferenssi.

”Onhan tämä aika hassua. Viime vuonna kuljin ITK-konferensissa kuin Liisa Ihmemaassa ja nyt olin itse paikan päällä puhumassa. Vaikka olen oppinut hurjasti kuluneen vuoden aikana, en edelleenkään miellä itseäni digiosaajaksi vaan ennen kaikkea pedagogiksi. Siitä näkökulmasta olin ITK-konferenssissa puhumassa; jos halutaan saavuttaa tavalliset opet ja lisätä digitaalisten laitteiden käyttöä opetuksessa, pitää puhua tavallisten opettajien kieltä.”