Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tiedottaa:

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastajat kiertävät asuinalueilla osana pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä tehtäviä. Kierrettävät alueet valitaan vuosittaisen kuntakohtaisen suunnitelman mukaan.

Pelastajat kirjaavat havaitsemansa turvallisuuspuutteet havaintolomakkeelle ja laittavat lomakkeen tiedoksi asukkaille postilaatikkoon. Turvallisuushavainnossa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi asuintalojen osoitenumeroinnin näkyvyyteen, talotikkaiden kuntoon tai tuhopolttojen ennaltaehkäisyyn.

Esimerkiksi osoitenumeron riittävä näkyvyys kaikkina vuorokauden ja vuodenaikoina on tärkeää, jotta auttajat löytävät hätätilanteessa nopeasti perille oikeaan asuntoon. Havainnot tehdään pelastuslaitoksen ajoneuvoista käsin, asuntojen sisälle ei tulla.

Asukkaat ovat keskeisessä roolissa oman turvallisuutensa parantamisessa. Tutustu huolellisesti mahdolliseen havaintoilmoitukseen ja tee tarvittavat korjaukset omassa asuinympäristössäsi.

Turvallisuus on yhteinen asia ja sitä voidaan parantaa pienilläkin teoilla.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Johtava palotarkastaja Raki Salmela
tilannekeskus / vaihde p. 09 8162 8699

www.lup.fi
www.facebook.com/lansiuudenmaanpelastuslaitos
www.twitter.com/lupelastus
http://instagram.com/lupelastuslaitos