Valitse sivu

Kirkkonummen kunta ilmoittaa työllistämisen järjestelytuen haettavaksi 1.2.2023 alkaen. Järjestelytukea voi hakea yritys tai yhteisö, joka palkkaa työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen kirkkonummelaisen työnhakijan, joka on saanut vähintään 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai joka on ollut työttömänä vähintään 12 kuukautta. Tukea ei kuitenkaan myönnetä kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille tai valtiolle eikä myöskään yksityistaloudelle, perheelle tai yksityiselle henkilölle. 

Järjestelytukea voi hakea työsuhteeseen, joka alkaa aikavälillä 1.1.–31.12.2023. Järjestelytukea voidaan myöntää 6–12 kuukauden ajalle. Työsuhteen tai oppisopimuksen tulee kestää vähintään 6–8,5 kuukautta riippuen siitä, onko TE-toimisto myöntänyt palkkatukea. Järjestelytuen suuruus on enintään 650 euroa kuukaudessa. Palkattavan henkilön työajan tulee olla vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. Oppisopimuskoulutuksessa työajan tulee olla vähintään 25 tuntia kalenteriviikossa. 

Tuki on tarkoitettu palkkauksesta syntyviin muihin kuin palkkauskustannuksiin, esim.  rekrytointi-, ohjaus-, perehdytys-, työväline- ja työtilakustannuksiin, kun kyseessä on työnantaja, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa (kuten yritykset). 

Tuki voidaan myöntää osaksi palkkauskustannuksia, kun kyseessä on työnantaja, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa (kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat). Tällöin edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Järjestelytuki ei saa yhdessä muiden palkkauskustannuksiin myönnettyjen tukien ja oppisopimuskoulutuksen perusteella maksettavan koulutuskorvauksen kanssa ylittää valtiontukien enimmäismäärää, eli 100 % palkkauskustannuksista. Järjestelytuen määrää vähennetään ylimenevältä osalta, jolloin järjestelytuen määrä saattaa olla alle 650 euroa kuukaudessa. 

Järjestelytukea myönnetään harkinnanvaraisesti, hakemisjärjestyksessä ja määrärahan puitteissa. 

Järjestelytukea haetaan sähköisellä verkkolomakkeella, joka löytyy kunnan verkkosivuilta. 

Hakuohjeet ja -lomake: www.kirkkonummi.fi/jarjestelytuki 

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön (1.1.2023 44 §) mukaan kunnanhallituksen elinvoimajaosto päättää työllistämistoimenpiteistä. Järjestelytuen käyttöönotosta on päätetty kunnanhallituksessa 23.1.2023 § 21. 

Lisätietoja elinvoimapäällikkö Susanna Hyvärinen tai työllisyyskoordinaattori Johanna Andelmin-Inkinen sähköpostitse tyollisyys@kirkkonummi.fi sekä
Kirkkonummen kunnan verkkosivut www.kirkkonummi.fi/jarjestelytuki