Valitse sivu

Kantatien 51:n suunnitteluhankkeen tavoitteena on kehittää kantatietä sekä parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta Länsi-Uudellamaalla. Tavoitteena on, että kantatie 51 palvelee tulevaisuudessa yhä paremmin pitkämatkaista liikennettä, työmatkaliikennettä sekä kuntien yhteyksiä.

Suunnitteluhanke sisältää YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laatimisen. Käynnissä on parhaillaan ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely, jonka aikana hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään. Menettelyyn kuuluu palautteen kerääminen ja vuoropuhelu kaikkien hankkeesta kiinnostuneiden kanssa.  Työ käynnistyi ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisella alkuvuodesta 2023. Silloin muodostui työohjelma varsinaiselle ympäristövaikutusten arvioinnille, jonka aika on juuri nyt. Suuntaviivoja arviointiin on saatu palautteista ja YVA-menettelyä valvovan yhteysviranomaisen lausunnosta.

Tässä vaiheessa kantatien parantamista suunnitellaan yleispiirteisesti. Vasta myöhemmissä suunnitteluvaiheissa kantatien ja rinnakkaisteiden tarkat sijainnit sekä muut merkitykselliset yksityiskohdat lukitaan paikoilleen. Meneillä olevan vaiheen lisäksi myös myöhemmissä vaiheissa kerätään palautetta ja käydään vuoropuhelua asukkaiden, yrittäjien ja muiden hankkeesta kiinnostuneiden kanssa.

Työpajoissa pohditaan vaikutuksia yhdessä keskustellen

Aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita Kirkkonummella ja Siuntiossa järjestettäviin kaikille avoimiin työpajoihin, joissa arvioidaan kantatien 51 parantamisen YVA-vaiheen vaihtoehtoja yhdessä työskennellen. Kirkkonummen työpaja järjestetään keskiviikkona 10.4.2024 klo 18 Kirkkonummi-salissa (Ervastintie 2). Siuntion työpaja järjestetään keskiviikkona 17.4.2024 klo 18 Sivistyskampus Siuntion sydämessä (Puistopolku 2). Hankevaihtoehdoista ja ympäristövaikutuksista keskustellaan pienryhmissä sekä etenkin haastaviin kohteisiin ja haittojen lieventämiseen haetaan ratkaisuja yhdessä keskustellen. Työpajat ovat kaikille avoimia, eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. Työpajat ovat sisällöltään samanlaisia.

Tilaisuuden alussa on lyhyt tilannekatsaus ja tarkentuneiden suunnitelmien esittely. Työskentelyvaiheessa jakaudutaan ryhmiin, joissa karttojen äärellä pohditaan keskustellen vaihtoehtojen vaikutuksia sekä mahdollisuuksista lieventää haittoja. ​Ryhmätöiden tuloksia hyödynnetään arviointiselostuksen laatimisessa. 

Hankkeesta voi lukea lisää Väyläviraston sivuilta.