Valitse sivu

Ensi vuoden alusta lähtien työvoimapalvelut siirtyvät kuntien tehtäväksi, ja valtion työ- ja elinkeinotoimistot eli TE-toimistot lakkautetaan.

Julkisten työvoimapalveluiden tavoitteena on turvata osaavan työvoiman saatavuutta, tukea työtä hakevia kuntalaisia sekä edistää yritysten toimintaedellytyksiä. Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion kunnat muodostavat yhteisen työllisyysalueen ja järjestävät työvoimapalvelut yhdessä siten, että Kirkkonummi toimii isäntäkuntana.

Mitä muutos tarkoittaa?

Jatkossa sekä työnhakijat että työnantajat saavat työvoimapalveluiden tarjoamaa neuvontaa ja ohjausta kunnista. Näissä kolmessa kunnassa asuu yhteensä noin 76 200 kuntalaista, joista työnhakijoina on tällä hetkellä noin 5 200. Jokaiseen kolmeen kuntaan on tulossa palvelupiste.

− Lähipalveluun panostaminen on yksi pääpainopisteistämme. Työnhakija voi ensi vuonna tavata neuvojaa omassa kunnassaan, toteaa Tony Sandström, alueen työvoimapalvelu-uudistuksesta vastaava palvelupäällikkö.

Kunnat haluavat saada uudistuksesta parhaan hyödyn elinvoimansa ja kuntalaisten näkökulmasta. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä esimerkiksi yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Mikäli olet jo työvoimapalveluiden asiakas, sinun ei tarvitse tehdä mitään, kun muutos astuu voimaan vuoden vaihteessa. Tiedotamme mahdollisista muutoksista kuntien verkkosivuilla ja tarvittaessa henkilökohtaisesti.

Miten valmistelu etenee?

Työllisyysalueen lautakunta on lisätty Kirkkonummen hallintosääntöön 4.3.2024, ja seuraavaksi kunnat nimeävät siihen jäsenet. Lautakunta linjaa toiminnan strategiset suuntaviivat ja toiminnan tavoitteet sekä toimii tulevaisuudessa oleellisessa roolissa työllisyysalueen talouden määrittämisessä.

Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion tulevien työvoimapalveluiden suunnittelu on täydessä vauhdissa. Valmistelutyössä käydään aktiivista keskustelua lukuisten eri yhteistyötahojen, kuten esimerkiksi muiden työllisyysalueiden, oppilaitosten, hyvinvointialueen, yrittäjäyhdistysten ja työnantajien, alueen järjestöjen ja yhteisöjen sekä muiden viranomaistahojen kanssa.

Kuntien tulevien työvoimapalveluiden valmistelussa on lähiaikoina muuan muassa valmisteltu palveluhankintoja yhdessä muiden työllisyysalueiden kanssa, järjestetty osallistavia työpajoja sekä työnantajille että järjestötoimijoille ja neuvoteltu hyvinvointialueen kanssa yhteispalveluprosesseista. On myös suunniteltu viestintää, budjettia ja tiloja sekä tietenkin valmisteltu tulevaa palvelutarjontaamme.

Mistä saa lisätietoa?

Alueen suunnitelma ja yhteistoimintasopimus, muuta materiaalia sekä palautelomake löytyvät osoitteesta TE2025-uudistus – Kirkkonummi.

Lisätietoja Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion tulevista työvoimapalveluista antaa palvelupäällikkö Tony Sandström, tony.sandstrom@kirkkonummi.fi.