Valitse sivu

Kirkkonummen uusi hyvinvointikeskus eli Hyvis avasi ovensa tänään asiakkaille ensimmäistä kertaa, kun suuri osa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista siirsivät toimintansa Jokiniityssä sijaitseviin upouusiin tiloihin.

”Hyvinvointikeskus on keskeinen osa Kirkkonummen palveluverkon uudistamisessa mm. kirjaston ja kouluhankkeiden toteuttamisen ketjussa. Keskuksen käyttöönotto sote-uudistuksen kynnyksellä tarjoaa asukkaillemme nykyaikaiset puitteet sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kyseessä on investointi paitsi kuntalaisten hyvinvointiin niin myös kunnan elinvoimaisuuteen!” kertoo Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio.

Hyvinvointikeskus korvaa 80-luvulla rakennetun keskustan terveysaseman, joka ei enää täyttänyt modernin kunnan tarpeita. Uuden hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkoi tammikuussa 2020 maanrakennus- ja perustustöillä. Valmistunut rakennus luovutettiin kunnalle 22.6.2022, jonka jälkeen sitä on valmisteltu ja sisustettu sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Henkilöstön ja kuntalaisten odotus tuli viimein päätökseensä, kun Hyviksen ovet avattiin asiakkaille tänään 1.12.2022 klo 8.

 
Kauan odotettu uusi Hyvis

Vs. perusturvajohtaja Sirkku Pekkarinen-Keto iloitsee uudesta hyvinvointikeskuksesta: ”Tämä on vuosikausien unelmien täyttymys Kirkkonummella. Hyvinvointikeskuksesta kuntalainen saa lähes kaikki tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta.”

”Parannamme palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. Uuden hyvinvointikeskuksen avulla, kun palvelut ovat saman katon alla, vahvistamme palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta. Talo tuo myös mahdollisuuden ihan uusien digitaalisten välineiden käyttämiseen – sekä asiakkaille että työntekijöille”, jatkaa Pekkarinen-Keto.

Modernissa hyvinvointikeskuksessa henkilöstön työtaakkaa kevennetään esimerkiksi automatisoinnilla. Konkreettinen esimerkki tästä on itseilmoittautumisautomaatit, joiden avulla asiakkaat voivat kirjata itsensä sisään. Henkilökunnan kuormitus vastaanotoilla vähenee, ja aikaa jää enemmän itse hoitotyöhön sekä palautumiseen.

Erityisasiantuntija Anne Hilanderin mukaan tärkeässä osassa projektia on ollut palveluiden järjestämisen olosuhteiden parantaminen. ”Kuntalaisten tärkeimpinä pitämiä palveluita ovat vuodesta toiseen olleet terveyspalvelut. Siksi on tärkeää, että niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin näkökulmasta olosuhteet palveluiden tuottamiselle paranevat huimasti. Terveissä ja turvallisissa tiloissa on hyvä työskennellä – toivotaan, että myös uusia työntekijöitä saadaan joukkoon, kun toimintamallit vähitellen vakiintuvat osaksi arkea”, Hilander kertoo.   

 
Helposti muunneltavat ja monipuoliset tilat

Hyvinvointikeskuksen rakentamiseen johtanut projekti on toki alkanut jo paljon ennen peruskiven muurausta.  Anne Hilander on ollut projektissa mukana vuodesta 2013, eli lähes kymmenen vuoden ajan. Hän on kuulunut niin kutsuttuun ”Hyvistiimiin”, joka on tehnyt käyttäjän näkökulmasta kenties suurimman työn; se on toiminut käyttäjien edustajina eli pohtinut, minkälaisia tiloja palveluita varten tarvitaan ja millaisia erityispiirteitä palveluiden luonne asettaa tiloille.

Hilanderin mukaan hankkeelle oli alkuvaiheessa asetettu monia kunnianhimoisia tavoitteita. ”Rakennuksen tuli olla mm. muuntojoustava, virtaviivaistaa toimintatapoja ja asiakasprosesseja, hyödyntää uutta teknologiaa sekä koota palvelut saman katon alle. Monissa asioissa olemme mielestäni onnistuneet. Tilat ovat muunneltavissa ja samasta rakennuksesta löytyy lähes 350 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista valmiina palvelemaan niin Kirkkonummen kuin lähialueiden asukkaitakin”, Hilander kertoo.

”Mielestäni erityisen hienoa kokonaisuudessa on lasten- ja perheiden kerros, sillä se vastaa omalta osaltaan lapsiystävällisen kunnan vaateisiin. Toisaalta on hienoa, että meiltä saa palveluja vauvasta vaariin, sillä rakennuksesta löytyy myös ikäihmisten toimintakeskus Gubbelandet, seniori-info ja kotihoidon palvelut”, jatkaa Hilander.

Hyvis palvelee monella tasolla

Palveluita tarjotaan Hyviksessä kolmessa eri kerroksessa, joilla on omat painopisteensä. Saman katon alla sijaitsevat palvelut tuovat sosiaali- ja terveydenhuollon eri alojen ammattilaisia lähemmäs toisiaan, jolloin tutustuminen ja yhteistyö helpottuvat. Lisäksi palveluiden sijaitseminen samassa paikassa vähentää luukulta luukulle -ilmiötä ja täten helpottaa asiakkaiden ja potilaiden pääsyä palveluiden pariin. Sosiaali- ja terveysalan kysymykset ovat monesti moniammatillista osaamista vaativia, joten on vain luonnollista, että yhteistyö tiivistyy.

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee muun muassa akuuttivastaanotto, jossa erityisesti turvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota esimerkiksi huolehtimalla esteettömyydestä. Akuuttivastaanoton lisäksi ensimmäisessä kerroksessa ovat myös esimerkiksi laboratorio sekä kahvila Kallbådan, joka avaa ovensa myöhemmin keväällä.

Toisen kerroksen palveluihin kuuluvat erilaiset vastaanotot, kuten suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä vammaispalvelut. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhdistyminen on tuonut toimintaan etuja. Uusissa tiloissa on myös kaksi odotustilaa, toinen päihtyneille asiakkaille ja toinen rauhaa ja turvallisuutta tarvitseville. Kuntoutuksen puolella toimintaterapia, fysioterapia, ravitsemusterapia ja diabeteshoito ovat kaikki samassa kerroksessa, jolloin monialainen yhteistyö helpottuu ja asiakas saa laaja-alaista tukea.

Kolmas kerros on niin kutsuttu perheiden kerros, josta löytyvät kaikki perheiden tarvitsemat palvelut. Modernisti varustettuja tiloja ovat mm. neuvola, puheterapia, perhesosiaalityö ja perheneuvola sekä lasten toiminta- ja fysioterapia. Lisäksi kerroksessa on leikkipaikkoja, imetysnurkkauksia, ruoanlämmitysmahdollisuudet, säädettävät hoitopöydät, vaunuparkki, säilytystilaa kuravaatteille ja hoitolaukuille sekä paljon muuta käytännöllistä.

 

Ajanvaraus pysyy samana – vuodenvaihteessa uudet kuviot

Hyvinvointikeskuksen toiminta alkoi tänään klo 8, mutta aikoja Hyviksen palveluihin on varattu jo pitkään. Vuoden 2022 loppuun asti ajanvaraus eri palveluihin tapahtuu samoista numeroista kuin aiemminkin. Vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy 1.1.2023 kunnalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, minkä jälkeen myös ajanvaraus muuttuu. Muutoksista tiedotetaan lisää joulukuussa.

Erityisasiantuntija Anne Hilander odottaa innokkaana kuntalaisten reaktioita Hyvikseen. ”Se, miten tämä iso uusi kokonaisuus otetaan vastaan niin asukkaiden kuin työntekijöidenkin osalta jää nähtäväksi. Uskomme, että hyvin. Toivomme, että hyvinvointikeskus on yksi vetovoimatekijä Kirkkonummea asuinpaikaksi harkitseville monien muiden kuntien ja päätökseen vaikuttavien tekijöiden joukossa.”