Valitse sivu

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023 – 2024 Kirkkonummen kuvataidekouluun ja musiikkiopistoon on 15.4. – 19.5.2023.

Ilmoittautuminen verkossa: opistopalvelut.fi/kirkkonummi ja lisätietoja:

kirkkonummi.fi/kuvataidekoulu tai kirkkonummi.fi/musiikkiopisto.

Kuvataidekoulun uudet oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ikäryhmittäin. Kaikki opintoihin haluavat ilmoittautuvat jonokurssille. Vahvistus opetusryhmästä tulee sähköpostilla viikolla 22. Voit tutustua Kuvataidekoulun opetussuunnitelmaan koulun verkkosivuilla.

Musiikkiopiston instrumenttiopintoihin otetaan uudet oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä joko yksilö- pari- tai ryhmäopetukseen. Kaikki soitto-opintoihin haluavat ilmoittautuvat jonokurssille. Ilmoittautumisessa pyydämme kaksi instrumenttitoivetta ja lisätietoja-kohtaan mahdolliset aikaisemmat soitto-opinnot. Musiikkiopisto muodostaa yksilöpaikat sekä pariopetus- ja ryhmäopetuspaikat. Ilmoitus myönnetystä oppilaspaikasta lähetetään sähköpostilla ilmoittautuneille kesäkuun toisella viikolla. Voit tutustua musiikkiopiston opetussuunnitelmaan opiston verkkosivuilla.

Varhaisiän musiikinopetuksen muskariryhmiin oppilaat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, muskaripaikoista ei tule erillistä vahvistuskirjettä kesäkuussa.