Valitse sivu

Jalkakäytäville ja pysäköintikieltoalueille virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot haittaavat ja hidastavat katujen kunnossapitoa.

Jalkakäytäviä ei voida hiekoittaa kunnolla, jos kevyen liikenteen väylä on täynnä pysäköityjä autoja. Lumen auraaminen kaduilta hankaloituu väärin pysäköityjen autojen vuoksi.

Talven aurauskausi on alkanut, joten kunnossapitoyksikkö pyytää kunnan autoilevia asukkaita pysäköimään autonsa niin, ettei niistä aiheudu haittaa, viivästystä tai vaaraa katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapidolle.

Ajoneuvon kuljettaja on aina velvollinen tarkistamaan pysäköinnistä määräävät liikennemerkit sekä informaatiokyltit pysäköidessään.

Tarvittaessa kunta voi siirtää ajoneuvon, jos se haittaa esimerkiksi kadulla tehtävää kunnossa- tai puhtaanapitotyötä.

Tällöin ajoneuvolle tehdään yleensä lähisiirto, eli se siirretään esimerkiksi kadun toiselle puolelle, läheiselle kadulle tai lähimmälle mahdolliselle pysäköintialueelle.

Autoaan pysäköivän kannattaa siis olla tarkkana.

Mikäli katuosuudelle on asetettu siirtokehotusmerkki, sitä kannattaa noudattaa.
Muutoin auton omistaja tai haltija joutuu pulittamaan auton siirrosta siirtomaksun.

Tiellä tehtävästä työstä ja siihen liittyvästä ajoneuvojen siirtokehotuksesta ilmoitetaan siirtokehotustauluilla vähintään kahta vuorokautta ennen siirtoihin ryhtymistä.

Siirtokehotuksella merkitylle katuosuudelle ei Väärin pysäköidyt ajoneuvot haittaavat katujen kunnossapitoa

kannata pysäköidä autoa siirtokehotuskyltissä ilmoitettuna aikana.

Ajoneuvon lähisiirrosta aiheutuneista kustannuksista vastaa yleensä ajoneuvon omistaja tai haltija.

Lisätiedot:

Katujen kunnossapito:
https://www.kirkkonummi.fi/kunnossapito

Laki ajoneuvojen siirtämisestä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20191508

 kunnossapito@kirkkonummi.fi