Valitse sivu

Sotatilanne Venäjän ja Ukrainan välillä on aiheuttanut kysymyksiä liittyen väestönsuojiin, väestönsuojeluun ja kotien varautumiseen häiriötilanteissa. Valtio, kunnat ja julkiset laitokset ovat velvollisia huolehtimaan erilaisin suunnitelmin ja valmisteluin toimintansa jatkumisesta myös poikkeusoloissa.

Väestönsuojaus hoidetaan kiinteistökohtaisilla suojilla

Kuntien velvollisuudesta rakentaa uusia yleisiä väestönsuojia on luovuttu 29.4.2011 lukien. Kirkkonummella ei ole yleistä väestönsuojaa, ja väestönsuojaus hoidetaan kiinteistökohtaisilla suojilla.

Väestönsuoja löytyy useimmiten isompien taloyhtiöiden tai työpaikkojen yhteydestä ja ovat näiden kiinteistöjen asukkaiden tai työntekijöiden käytössä. Väestönsuojapaikkoja on myös julkisten tilojen yhteydessä, kuten kouluissa ja päiväkodeissa, joissa ne on tarkoitettu kiinteistön käyttäjien tarpeisiin. Kunnan kalliosuoja on tarkoitettu alueella oleskeleville ja liikkuville ihmisille.

Yleensä väestönsuojat sijaitsevat kellarikerroksessa, maantasolla tai ne ovat osa erillisiä rakennuksia esimerkiksi ulkovarastojen yhteydessä. Väestönsuojat on merkitty kansainvälisellä merkillä, joka on sininen kolmio oranssilla pohjalla. Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa ei väestönsuojaa yleensä ole.

Jos et tiedä missä väestösuojasi on, kysy asiasta taloyhtiösi isännöitsijältä. 
Väestönsuojaan suojaudutaan vasta viranomaisen käskystä.

Mitä jos minulla ei ole väestönsuojaa? – Ensisijainen toimenpide on suojautua sisätiloihin 

Länsi-Uudenmaan (Kirkkonummen) alueella ei ole yleisiä väestönsuojia, joihin ilman väestönsuojaa oleva asukas voisi suojautua. Yleisiä väestönsuojia, joista viranomaiset vastaavat, on yleensä vain suurimmissa kaupungeissa. Muista väestönsuojista vastaavat rakennusten omistajat ja haltijat. Maaseudulla ja omakotialueilla ei yleensä ole väestönsuojia, joten suojatoimista vastaavat asukkaat itse. Kaikille asukkaille ei siis ole yleisiä väestönsuojapaikkoja.

Jos omaa väestönsuojapaikkaa ei ole, ensisijainen toimenpide on sisälle suojautuminen. Yleensä suuronnettomuustilanteissa sisälle suojautuminen ja ilmanvaihdon pysäyttäminen ovat riittäviä toimenpiteitä. Vaihtoehtona on myös, että ilman väestönsuojaa olevat asukkaat evakuoidaan pois vaara-alueelta tilanteessa, jossa väestönsuojan käyttö olisi ajankohtaista. Alueen evakuoinnista päätetään ja ilmoitetaan viranomaisten toimesta.

Huolehdi kotivarasta

Väestönsuoja-asioista riippumatta kuntalaisen yksi tärkeimmistä teoista varautumisessa on riittävän kotivaran pitäminen. Kotivara tuo turvaa myös pienemmissä häiriötilanteissa, esimerkiksi sähkökatkoksen tai sairastumisen yhteydessä. 

Kotiin olisi hyvä varata kolmen päivän varaksi riittävä määrä ruokaa, juotavaa, kannellisia astioita veden säilyttämiseen, lääkkeitä, käteistä rahaa ynnä muuta omassa arjessa tarpeellista. Olisi hyvä varautua esimerkiksi pitkiin sähkökatkoksiin, vedenjakelun tai maksuliikenteen häiriöihin. Kotivaraa hyödynnetään myös väestönsuojaan siirryttäessä, sillä asukkaiden on tuotava mukanaan muun muassa omat ruoat.

Lisätietoja: 72tuntia.fi  

Lisätietoja väestönsuojelusta:
https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-ja paloturvallisuus/vaestonsuojelu/ 

Lisätietoja omavaraisesta varautumisesta:
https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-ja-paloturvallisuus/varautuminen-kotona/