Valitse sivu

Kirjastotalo Fyyri oli 10.10.2023 täynnä uusien mahdollisuuksien etsijöitä: työnantajia etsimässä uusia työntekijöitä, oppilaitoksia esittelemässä opetustarjontaansa uusille opiskelijoille, nuoria ja vanhempia työnhakijoita etsimässä uusia suuntia ja lisäksi joukko erilaisia asiantuntijoita tarjoamassa apua ja tukea sekä työn että työntekijöiden löytämiseen.

Fyyrissä vieraili rekryfestareiden aikana noin 800 ihmistä, kun normaaleina päivinä vastaavana aikana kirjastossa vierailee alle 400 kävijää. Tietoa ja mahdollisuuksia oli tarjoamassa 27 tahoa julkiselta sektorilta, järjestöistä, yrityksistä ja oppilaitoksista.

Kirkkonummen kunnanjohtaja Virpi Sailas avasi tapahtuman ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Kunnanjohtaja korosti kohtaamisen merkitystä ja toivoi, että Rekryfestareilla syntyisi vilkasta ja rohkeaa keskustelua. Työpaikan löytymisellä on sekä suuri inhimillinen että yhteiskunnallinen merkitys. Kunnalle asukkaiden työllistymisen merkitys kasvaa entisestään, kun TE-palveluiden tehtävät siirtyvät kuntien hoidettavaksi vuoden 2025 alussa. Päämääränä on luoda hyvät palvelut kuntalaisille yhdessä Siuntion ja Vihdin kanssa.

Työnantajien ja koulutusta tarjoavien oppilaitosten ständeillä riitti kiinnostuneita asiakkaita. Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rekrytoijat olivat keränneet useiden kiinnostuneiden yhteystiedot, Kirkkonummen huollon sesonkityö kiinnosti monia ja Varoboden-Oslan edustaja oli myös sangen tyytyväinen kohtaamisiin ja kaupan alan työpaikasta kiinnostuneiden ihmisten määrään.

Luksia otti rekryfestareista kaiken irti: oppilaitos esitteli koulutusta, opiskelijaryhmä etsi töitä ja markkinointiviestinnän ryhmä suoritti markkinointiopintojaan pitämällä markkinointipuheenvuoron yleisölle.

Työnhakijat saivat tietoa työmahdollisuuksista ja osoitteita, joihin voi lähettää työhakemuksia. Joku olisi toivonut voivansa tehdä työsopimuksen saman tien, mutta valtaosa kävijöistä oli tyytyväisiä festareiden antiin. Erityisen mukavaa oli, että moni työnantaja oli myös valmis palkkaamaan työntekijöitä ilman aiempaa alan työkokemusta. Myös kielitaidottomille työnhakijoille oli tarjolla mahdollisia työpaikkoja.

Moni lähti kotiin mukanaan kassillinen esitteitä ja yhteystietoja. Lisäksi työnhakuun sai rekryfestareilla myös konkreettista apua Kirkkonummen Ohjaamo-palveluiden CV-klinikalla.

Rekryfestareiden järjestelyistä vastasivat Kirkkonummen kunnan elinvoimayksikkö, Kirkkonummen Ohjaamo, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen työllistämisyksikkö Toimari, Uudenmaan TE-toimisto ja Life in Kirkkonummi.

Järjestäjät toivovat, että festarit tuottavat hedelmää ja kävijät löytävät uusia polkuja, joita kulkea.