Valitse sivu

Kunnossapitopalvelut pyytää autoilijoita pysäköimään autonsa niin, ettei niistä aiheudu haittaa, viivästystä tai vaaraa katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapidolle.

Ajoneuvon kuljettaja on aina velvollinen tarkistamaan pysäköinnistä määräävät liikennemerkit sekä informaatiokyltit pysäköidessään.

Ajoneuvo voidaan lähisiirtää lähimpään kyseiseen tarkoitukseen sopivaan paikkaan tai lähimmälle mahdolliselle pysäköintialueelle, jos se haittaa kadulla tehtävää kunnossapitotyötä.

Ajoneuvon lähisiirrosta aiheutuneista kustannuksista vastaa yleensä ajoneuvon omistaja tai haltija.

Lisätiedot:

Katujen kunnossapito:
https://www.kirkkonummi.fi/kunnossapito

kunnossapito@kirkkonummi.fi