Valitse sivu

Yhdyskuntatekniikan lautakunta kokoontui torstaina 25.4. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa liikenneturvallisuustoimenpiteitä ja Tolsanportin asemakaavamuutoksia. 

Liikenneturvallisuuden parantamisen toimenpiteet vuonna 2024

Lautakunta käsitteli to 25.4. kokouksessaan poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän vuoden 2023 toimintakertomuksen sekä ryhmän toimintasuunnitelman ja hyväksyi muutoksin liikenneturvallisuutta edistävät toimenpiteet vuodelle 2024.  

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan käyttösuunnitelmassa vuodelle 2024 on varattu 50 000 euroa. Lähtökohtaisesti liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteiden tulee kohdistua kunnan katualueisiin tai koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Toimenpiteet voivat myös edistää koulumatkojen turvallisuutta.  
 
Hyväksyttyihin liikenneturvallisuutta edistettäviin toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi nopeusrajoitusten alentamisia ja nopeusnäyttöjen asentamista. Toimenpiteet on koottu kuntalaisten tekemien liikenneturvallisuusaloitteiden ja muiden esille tulleiden tarpeiden pohjalta.   

Tolsanportin (eteläinen ja pohjoinen) asemakaavojen vireilletulo

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan to 25.4. kokouksessa päätettiin hyväksyä Tolsanportin eteläisen ja pohjoisen asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavojen laatijaksi Jarkko Kukkola (Ramboll) ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville. 

Tolsanportin asemakaava sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan vuosille 2023–2027. Valmistelun yhteydessä hanke on jaettu Länsiväylän kohdalta kahdeksi erilliseksi asemakaavaksi: pohjoiseen (14200) ja eteläiseen (14201). 

Tavoitteena on toteuttaa alueelle laadukas liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten alue, jota olemassa olevat hyvät liikenneyhteydet tukevat. 

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat esimerkiksi:  

  • Kaavoitusohjelman 2025–2029 lähetekeskustelu  
  • Talkooavustusten myöntäminen vuodelle 2024 
  • Oikaisuvaatimus toimistoinsinöörin viranhaltijapäätökseen koskien läpiajokielto-liikennemerkin poistoa Puutarhatietä ja Pengertietä (hylätty)  
  • Oikaisuvaatimus kunnossapitopäällikön viranhaltijapäätökseen koskien vahingonkorvaushakemusta  
  • Vahingonkorvausvaatimus koskien auton varastosiirrosta aiheutuneita vahinkoja (hylätty) 
  • Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  

 
Lisätietoja: 

Lautakunnan puheenjohtaja, Kim Åström, kim.astrom@kirkkonummi.fi 

Esittelijä, yhdyskuntatekniikan johtaja, Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi   

Kokousasiakirjat 
Yhdyskuntatekniikan lautakunta