Valitse sivu

Sivistyksen ja vapaa-ajan kolmen lautakunnan iltakoulussa 14.9. perehdyttiin vuonna 2023 odotettavissa oleviin sivistyspalveluiden talouden ja toiminnan muutoksiin. Illan aikana lautakunnat pohtivat yhdessä Kirkkonummen lähitulevaisuuden kehittämisnäkymiä kestävän talouden näkökulmasta.

Hyvinvointialueuudistus, Ukrainan sota ja kunnan väestörakenteen muutos ovat ilmiöitä, jotka vaikuttavat tulevana vuonna Kirkkonummen sivistyspalveluihin niin johtamisen, toiminnan kuin taloudenkin osalta. Illan alustusten ja keskusteluiden avulla pohjustettiin palvelualueen ja kunnan talousarvion 2023 valmistelua ja käsittelyä lautakunnittain.

Sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen on tyytyväinen keväällä 2022 käynnistyneestä lautakuntien yhteisen työskentelyn mallista.

– Sivistyspalvelut ovat tulevaisuuden kunnan keskeisin tehtävä. Lautakuntiemme ja palvelualueemme yhteinen päämäärä on edistää kaikkien kuntalaisten osallisuutta, hyvinvointia, jatkuvaa oppimista ja mielekästä elämää. Yhteiset iltakoulut ovat osoittautuneet erinomaiseksi tavaksi vahvistaa tätä yhteistä säveltä, Ikonen iloitsee.

Lautakunnat käsittelevät talousarviota 2023 omalta osaltaan kokouksissaan syys-lokakuun vaihteessa:

  • Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.9.
  • Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.9.
  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 5.10.