Valitse sivu

Kunnan alueita ei saa ottaa omaan käyttöön ilman asianmukaista lupaa eikä kiinteistöjen ole lupa laajentua kunnan alueille, kaduille, puistoihin tai metsiin.

Kunnan metsistä ei saa kaataa puita.

Mikäli olet epätietoinen siitä, missä kiinteistösi rajat kulkevat, voit tilata rajannäytön Tontti- ja paikkatietopalveluilta: https://www.kirkkonummi.fi/maastomittauspalvelut

Kunnan alueelle ei saa sijoittaa eikä tehdä seuraavia asioita:

• perustaa nurmikoita ja istutusalueita, puutarha- ja muita jätteitä, kalusteita ja rakennelmia.

Kaikille Kirkkonummen kunnan hallinnoimille yleisillä alueilla tehtäville töille ja muille toimenpiteille, sekä kunnan omistamille alueille sijoitettaville rakenteille on haettava etukäteen lupa www.lupapiste -palvelun kautta.

Luvan varaisia toimenpiteitä ovat mm. seuraavat toimenpiteet:

kiinteistön rakentamistyö- ja korjaamistyöt, mikäli työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta.

• kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille kuten vesihuolto, tietoliikenne, sähkö, kaukolämpö

yms. rakenteet.

• kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliittymien rakentaminen.

• kadulle tai katualueelle pystytettävät rakennustelineet.

• kadulta tapahtuvat nostot. (ilmoitus sähköisenä kunnossapito@kirkkonummi.fi 3 vrk etukäteen)

• rakennusmateriaalien varastointi ja siirtolavojen sijoittaminen kadulle tai muulle yleiselle alueelle.

• työmaatilojen sijoittaminen kadulle tai muulle yleiselle alueelle.

• katulupa on haettava, ellei tonttiliittymää ole rakennettu valmiiksi kadunrakentamisen yhteydessä

tai sen sijaintia tai rakennetta joudutaan muuttamaan. Luvan voi myös hakea rakennusluvan

liitteenä.

• roskakatos joudutaan sijoittamaan osittain kunnan katualueelle.

• tonttiaita, pihakivetys jne. joudutaan sijoittamaan osittain katualueelle/kunnan omistuksessa olevalle maalle.

Lisätietoja

Lisätietoja kunnan kaduista ja teistä löydät kunnan nettisivuilta:
https://www.kirkkonummi.fi/kadut-ja-tiet

Nettisivuilla on myös paljon tietoa kunnan viheralueista ja niiden hoidosta: https://www.kirkkonummi.fi/viheralueet

Tietoa kunnan metsistä löydät myös kunnan nettisivuilta: https://kirkkonummi.fi/kunnan-metsat/

Ystävällisin terveisin,

Kunnallistekniikan kunnossapitopäällikkö

Annika Selart