Valitse sivu
kirkkonummi

Arkiston tietopyynnöt

Potilastiedot

Arkistossa ei säilytetä hyvinvointikeskuksen potilastietoja. Mikäli haluatte tietoja potilasasiakirjoista, ottakaa yhteyttä suoraan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen, tarkemmat tiedot tällä sivulla

Koulutiedot ja kouluterveydenhoito

Päätearkistossa säilytetään kunnan nykyisten sekä entisten koulujen ja ammattioppilaitosten  oppilastietoja. Tietopyynnössä tulee mainita, mitä koulua ja mitä vuosia tietopyyntö koskee. Arkistossa säilytetään ammattioppilaitosten oppilastietoja vuoteen 2007 saakka. Arkistossa säilytetään koulujen oppilastietoja vuonna 1994 syntyneisiin oppilaisiin saakka, sitä uudemmat oppilastiedot ovat tiedusteltavissa suoraan kouluista. Tee tietopyyntö tällä lomakkeella.

Arkistossamme säilytetään myös kouluterveydenhuollon asiakirjoja vuosilta 1948-1962. Uudempaa kouluterveydenhuollon aineistoa koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, tarkemmat tiedot tällä sivulla.

Neuvolatiedot

Kunnan keskusarkistossa säilytetään myös kunnan neuvoloiden vanhempia asiakirjoja 1940-luvulta 1970-luvulle. Uudempaa neuvola-aineistoa koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, tarkemmat tiedot tällä sivulla.

Sosiaalihuolto, päivähoito, lastensuojelu

Päätearkistossa säilytetään myös sosiaalihuollon, päivähoidon sekä lastensuojelun asiakirjoja. Luetteloita päiväkotien lapsista on arkistoitu vuodesta 1948. Lisäksi arkistossa säilytetään Volskodin asiakastietoa 1950-luvulta alkaen. Uudemmat sosiaalihuollon asiakirjat ovat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, tarkemmat tiedot tällä sivulla.