Valitse sivu
kirkkonummi

Ilmoitus maa-aineksen kotitarveotosta

Maa-ainesten ottolupaa ei tarvita omaan tavanomaiseen kotitarveottoon asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarveottona otetun maa-aineksen käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Maa-ainesten kotitarveotosta tulee ottajan kuitenkin ilmoittaa ympäristönsuojeluyksikölle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty ottoalueen sijainti.

Ilmoitus tehdään Lupapiste– palvelussa. Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa ilmoituksen johdosta tarvittavia määräyksiä.