Valitse sivu
kirkkonummi

Ilmoitus otetuista maa-aineksista

Maa-ainesten ottoluvan haltijan tulee tehdä ympäristönsuojeluyksikköön vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoitus edellisenä vuonna otetun maa-aineksen määrästä ja laadusta.

Ilmoitus tehdään lomakkeella, jonka saa ympäristöhallinnon sivuilta.