Valitse sivu
kirkkonummi

Ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä

Meluilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista.

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristöilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista. Jos toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, meluilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

Edellytykset

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on haettu ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Toimintaohjeet

Ympäristöilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään Lupapiste-palvelussa. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia.

Katso myös Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräykset.