Valitse sivu
kirkkonummi

Kehittyvä Masala

Linkki kaavoituksen sivuille

Linkki Mapgetsin Masalan sivuille

 
Ajankohtaista

Asukastilaisuus Masalantien katurakennusurakasta 30.10.2018

Asukastilaisuuden 18.1.2017 yhteenveto ja palautteet >>

Mapget päivitykset

28.2.2017: Lisätty Laatu- ja ympäristösuunnitelma, laatukäsikirja sekä havainnekuvat -> Kohde: Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma
28.2.2017: Lisätty urheilupuiston yleissuunnitelma -> Kohde: Masalan urheilupuiston asemakaava
21.2.2017: Lisätty Masalan urheulupuiston yleisuunnitelma
21.2.2017: Lisätty Masalantie, Sundbergintien ja Sepänkyläntien hankkeeseen teksti katusuunnitelmaehdotusten valmistumisen, tulevan nähtävilläolon osalta ja alustavan aikataulun osalta
21.2.2017: Lisätty Tinapuiston hyväksytyt katusuunnitelmat ja teksti hankkeen tulevista vaiheista
19.1.2017: Lisätty Masalantien katusuunnitelmaluonnokset -> Kohde -> Masalantie, Sundsbergintie ja Sepänkyläntie
(11.1.2017: Lisätty Tinanpuiston katusuunnitelmaluonnokset)


Masalan keskusta uudistuu

Kunnallistekniikan rakentamisen yhdeksi painopistealueeksi on tulossa lähivuosina Masalan taajama. Uusien asemakaavojen myötä Masala kehittyy ja laajenee, uusia palveluja tulee sekä asukasmäärä kasvaa. Taajaman kehityksen myötä myös katuympäristö tarvitsee muutosta.

Masalan omien nettisivujen myötä on mahdollista seurata mitä tapahtuu ja missä. Ja ennen kaikkea miltä tuleva Masalan näyttää. Sivut toimivat pilottihankkeena, koska aikaisemmin kunnassa ei ole laadittu näin kattavia kunnallistekniikan hanke-esittelyjä, jossa tuodaan esille nimenomaan katujen ja vesihuollon suunnitteluhankkeita. Kunnan oman nettisivun kautta pääsee Mapgetsiin, joka on karttapohjainen selaimessa toimiva palvelu. Mapgets toimii parhaiten Crome-selaimella.

Linkki Mapgetsin palveluun

Tavoitteena on, että sivuilta löytyy ajantasaista tietoa hankkeista. Lisäksi sivujen kautta pystyy kommentoida suunnitelmia. Ensimmäisessä vaiheessa sivuilla esitellään katuympäristön muuttumisesta ja suunnittelua, ajankohtaista tietoa kaavoituksestakin on saatavilla.

Sivua kehitetään ja täydennetään sitä mukaa kun saamme materiaalia. Toivomme palautteita ja ideoita asukkailta sivujen sisältöön.

Laatua ja viihtyisyyttä -> katuympäristön isot muutokset

Masalan alueella on jo käynnissä isoja katusuunnittelukohteita. Masalan alueen isoimmat tiet ovat vielä maanteitä, joiden tienpitäjänä on Uudenmaan ELY-keskus. Tiet tulevat muuttumaan kunnan kaduiksi uudelleen rakentamisen myötä.

Suunnittelun mukana koko Masalantien ympäristö muuttuu nykyisestä huomattavasti. Rakentamisen tavoitteena on laadukas, tyylikäs, kestävä ja viihtyisä taajama. Tärkeänä johtotähtenä ovat olleet Masalan omat ominaispiirteet ja Masalantien kuninkaantie status.

Ennen kuin katuja voidaan rakentaa, on laadittava eritasoisia suunnitelmia:

1.Yleissuunnitelma, jossa esitetään katujen ja ympäristön perusperiaatteet mm. kevyen liikenteen väylien linjauksen, katujen poikkileikkauksen, kasvillisuuden ja pintamateriaalien osalta.

2.Katusuunnitelma on maankäyttö- ja rakennusasetuksen vaatima hallinnollinen asiakirja, joka asetetaan yleisesti nähtäville asukkaiden kommentoitavaksi. Katusuunnitelmassa esitetään toimintojen, kuten ajoradan, pysäköinnin, leikkipaikkojen sijoittuminen kaavaan nähden sekä pintamateriaalit ja kuivatuksen periaatteet.

3.Rakennussuunnitelma -> suunnitelma- ja asiakirja kokonaisuus, jotka tarkentavat katusuunnitelma. Rakennussuunnitelmien perusteella kohteet rakennetaan.

Asukkaiden osallistaminen:

Kirkkonummen Sanomissa 1.10.2015 on kerrottu ensimmäisen kerran Masalan alueen suunnittelusta. Lehtijutun jälkeen käynnistettiin suunnittelukilpailutus, jonka voitti FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

Hankkeiden edetessä pidetään asukastilaisuuksia, joissa esitettyjä katusuunnitelmaluonnoksi voi kommentoida. Asukastilaisuuksista tiedotetaan paikallisissa lehdissä sekä postitse kohteiden välittömässä läheisyydessä oleville kiinteistönomistajille. Ensimmäinen asukastilaisuus on pidetty keskiviikkona 18.1.2017.

 

Palautteita/toiveita/kommentteja sivusta voi antaa suvi.kylmanen(at)kirkkonummi.fi