Valitse sivu
kirkkonummi

Kirkkonummen kaunein paikka -äänestys

Kirkkonummen rakennetun ympäristön kauneinta paikkaa sai äänestää kunnan internet-sivuilla 23.8.-5.9.2013 välisenä aikana. Kyselyllä haluttiin kerätä tietoa siitä, millaista rakennettua ympäristöä kirkkonummelaiset arvostavat.

Kyselyyn tuli vastauksia 46. Pienestä vastausmäärästä huolimatta otos oli kuitenkin edustava. Eniten ääniä sai Hvitträsk, jota arvostettiin sekä arkkitehtuurinsa että sitä ympäröivän luonnon vuoksi. Äänestäjät pitivät Hvitträskiä ainutlaatuisena ja merkittävänä kansallisena arkkitehtuurimiljöönä, jossa on historiallisia, arvokkaita, tyylikkäitä ja kauniita rakennuksia, upea puutarha, hieno maisema sekä luonnonkaunis sijainti vesistön, kallion ja jylhän metsän keskellä.

Seuraavaksi eniten ääniä sai Porkkalanniemi, jonka valintaperusteluissa korostuivat Hvitträskiä enemmän maisema ja luonnonolosuhteet. Muita ääniä saaneita kohteita olivat mm. Heikkilä, jossa on säilynyt ennen parenteesia rakennettua ympäristöä, Kirkkonummen keskiajalla alkunsa saanut kirkko lähiympäristöineen, Meikon ulkoilualue, Humaljärveä ympäröivät maantiet maaseutu- ja kulttuurimaisemineen sekä Haapajärven kaarteileva kylätie kirkkoineen, järvinäkymineen ja peltoaukeineen.

Tulokset julkistettiin Masalan monitoimitalolla Euroopan rakennus-perintöpäivän tapahtumassa lauantaina 7.9.2013 klo 11.00. Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin Kirkkonummi-aiheisia palkintoja.