Valitse sivu
kirkkonummi

Koulutus Kirkkonummella

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on oikeus, joka koskee kaikkia lapsia. Se on paljon muutakin kuin lapsen hoitopaikka sillä aikaa, kun vanhemmat ovat töissä. Varhaiskasvatuksessa lapsi oppii kieltä ja monia taitoja, tutustuu Suomeen ja suomalaisiin ja saa ystäviä, joiden kanssa voi leikkiä. Varhaiskasvatus on lapselle tärkeää, sen sisältö on suunniteltu huolellisesti tukemaan lapsen kehitystä. Voit saada lapsellesi varhaiskasvatuspaikan, vaikka molemmat vanhemmat tai toinen vanhemmista olisi kotona.

Kirkkonummella varhaiskasvatusta tarjoavat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito. Varhaiskasvatus on maksullista ja maksun suuruus riippuu perheen tuloista ja perheenjäsenten määrästä ja hoitopäivien pituudesta.

Päiväkodissa jokaiselle lapselle tehdään yhdessä huoltajien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma, jossa otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet.

Varhaiskasvatuspaikkaa pitää hakea viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen alkua. Kirkkonummen kunnan sivuilta löydät ohjeet varhaiskasvatuspaikan hakemiseen. https://www.kirkkonummi.fi/hakeminen-varhaiskasvatukseen-1

Lisätietoa varhaiskasvatuksesta ja varhaiskasvatukseen hakemisesta saat varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

Asukaspuistot

Jos hoidat lasta kotona, voit tulla lapsesi kanssa asukaspuistoon tapaamaan muita perheitä.  Asukaspuistoissa järjestetään perheille yhteistä ohjattua toimintaa, esimerkiksi liikuntaa, musiikkia ja askartelua. Asukaspuistojen toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Esiopetus

Suomessa lapsille järjestetään maksutonta esiopetusta vuotta ennen kuin he menevät kouluun. Esiopetuksessa lapsi oppii monia lukemisen, laskemisen ja opiskelun taitoja. Esiopetuksessa lapset tutustuvat myös tuleviin koulukavereihin, jolloin koulun aloittaminen on paljon helpompaa lapselle. Lapsella on velvollisuus aloittaa esiopetuksessa sen vuoden elokuussa, jolloin hän täyttää  kuusi vuotta.

Esiopetus alkaa elokuussa ja sitä on neljä tuntia päivässä. Tämän lisäksi lapsi voi saada maksullista varhaiskasvatusta iltapäivisin. Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä tai paperisella esiopetushakemuksella. Lisää tietoa esiopetukseen ilmoittautumisesta löydät täältä: https://www.kirkkonummi.fi/hakeminen-esiopetukseen

Perusopetus

Suomessa lapsia koskee oppivelvollisuus siitä vuodesta alkaen, kun he täyttävät seitsemän vuotta. Kirkkonummella on sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä kouluja, joista löytyy lisätietoja kunnan sivuilta: https://www.kirkkonummi.fi/perusopetus

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan tammikuussa. Kuntaan muuttavat voivat kuitenkin ilmoittautua kouluun ympäri vuoden.

Kirkkonummella on tarjolla myös painotettua opetusta, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, tietotekniikkaa, musiikkia ja liikuntaa. https://www.kirkkonummi.fi/painotettu-opetus

Valmistava opetus

Kun lapsi muuttaa ulkomailta Suomeen eikä osaa suomea tai ruotsia, hän opiskelee ensin perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Valmistavassa opetuksessa opetellaan kielen lisäksi muita suomalaisessa koulussa tarvittavia taitoja. Opetus kestää yleensä vuoden, mutta oppilas voi siirtyä perusopetukseen jo aiemminkin, jos opettaja arvioi, että hänen taitonsa ovat riittävät.

Jotta lapsi saisi peruskoulussa valmistavaa opetusta, huoltajien on ilmoitettava lapsi koulutukseen. Ilmoittautuminen tehdään oheisella lomakkeella

Oman äidinkielen ja uskonnon opetus perusopetuksessa

Oman äidinkielen, oman kulttuurin ja oman uskonnon arvostaminen on tärkeää. Siksi oppilaille tarjotaan oman äidinkielen ja uskonnon opetusta, mikäli ryhmään ilmoittautuu riittävä määrä oppilaita. Mikäli oppilaita ei ole tarpeeksi opetusryhmän muodostamista varten, opetus pyritään järjestämään yhdessä naapurikuntien kanssa.

Lisää tietoa oman äidinkielen opetuksesta löydät täältä: https://www.kirkkonummi.fi/oman-aidinkielen-opetus

Kirkkonummi järjestää oppilaille myös oman uskonnon opetusta, mikäli vähintään kolme oppilasta on ilmoittautunut saman uskonnon opetukseen. Kirkkonummella on ollut luterilaisuuden lisäksi ortodoksista ja katolista kristinuskon opetusta, islamin opetusta sekä tunnustuksetonta elämänkatsomustiedon opetusta.

Jotta lapsi saisi muuta kuin luterilaista uskonnon opetusta, vanhempien on ilmoitettava asiasta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Myöhemmin voi olla yhteydessä oman koulun rehtoriin.

Koulukuljetus

Perusopetuksen oppilailla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on pidempi kuin 5 kilometriä, koulumatka tai sen osa on liian vaarallinen tai muuten liian vaikea tai rasittava. https://www.kirkkonummi.fi/koulukuljetus

Perusopetusta aikuisille

Jos et ole kotimaassasi saanut lapsena perusopetusta, voit saada sitä Suomessa, vaikka olisit jo aikuinen. Lähimmät opetuspaikat ovat Espoossa, Helsingissä ja Lohjalla:

Lukio

Lukio

Kirkkonummella on yksi suomenkielinen ja yksi ruotsinkielinen lukio. Lukiokoulutus antaa hyvän yleissivistyksen ja kielitaidon sekä valmiudet jatko-opintoihin yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa.

Lukioon pyritään kevään yhteishaussa peruskoulun päättötodistuksen perusteella. Kirkkonummella asuva voi pyrkiä myös muissa kunnissa oleviin lukioihin.

Espoossa ja Helsingissä on aikuislukioita, joissa myös aikuiset voivat suorittaa sekä lukion että peruskoulun oppimäärän.

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa voi opiskella monia erilaisia ammatteja. Eri ammattikouluissa opiskellaan eri ammatteja. Voit hakea opiskelemaan mihin tahansa ammattikouluun myös muissa kunnissa sen mukaan, mikä ala sinua kiinnostaa. Pääkaupunkiseudun opetustarjonta on laaja ja useimpiin koulutuksiin voi hakea ympäri vuoden.

Kirkkonummella opetusta tarjoaa Omnia, jonka Kirkkonummen opetuspisteen opetustarjonnasta löydät tietoa täältä: https://www.omnia.fi/tietoa-omniasta/yhteystiedot-toimipisteet/purotie-6-kirkkonummi

Myös Luksialla on opetuspiste Kirkkonummella. Kirkkonummen Luksian opetuspiste tarjoaa maahanmuuttajille suunnattua, kielituettua koulutusta useassa eri oppiaineessa. https://www.luksia.fi/yhteystiedot/

Tutkintoon valmentava koulutus TUVA

TUVA-koulutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka haluavat valmistautua toisen asteen koulutukseen (lukio tai ammattikoulu). TUVA-koulutuksessa voit korottaa peruskoulutuksen arvosanoja, tutustua ammatillisen koulutuksen aloihin ja lukio-opintoihin tai parantaa suomen tai ruotsin kielen taitojasi.

Kirkkonummella TUVA-koulutusta antaa Luksia, jossa voit valita kolmesta opintopolusta sen mukaan, haluatko suuntautua ammattiopintoihin, lukioon vai työelämään. Maahanmuuttajille suunnattuun TUVA-koulutukseen kuuluu myös suomen kielen opintoja.

Muu koulutus Kirkkonummella

Muu koulutus Kirkkonummella

Kansalaisopisto

Kirkkonummen kansalaisopistossa voit suorittaa erilaisia kursseja esimerkiksi taideaineissa, kädentaidoissa, musiikissa, tietojenkäsittelyssä, liikunnassa, ruoanlaitossa tai vaikka kielissä. Kansalaisopiston kursseilla voit uusien taitojen lisäksi oppia suomea tai ruotsia ja tutustua samalla uusiin ihmisiin.

Kansalaisopiston kurssien ilmoittautuminen alkaa kesällä. Jos kursseilla on tilaa, voit ilmoittautua niille myöhemminkin. Lisää tietoa kursseista ja niille ilmoittautumisesta löydät täältä: https://www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto-1

Lasten taideopinnot

Lapsille ja nuorille on tarjolla kuvataiteiden opetusta kuvataidekoululla https://www.kirkkonummi.fi/kuvataidekoulu-1 ja musiikin opetusta musiikkiopistolla https://www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto . Opistoihin ilmoittaudutaan keväisin, mutta erilaisiin 0–10-vuotiaiden musiikkiryhmiin on mahdollista päästä myös lukuvuoden aikana. Opetus on maksullista, mutta opistoihin on mahdollista hakea myös vapaaoppilaspaikkoja sosiaalisin ja taloudellisin perustein.

Kansanopistot ja korkeakoulut

Kansanopistot ympäri Suomea tarjoavat vuoden kestäviä opintojaksoja eri oppiaineissa. Opetus on maksullista ja opiskelijoiden on mahdollista asua kansanopiston asuntolassa. Kirkkonummella ei ole kansanopistoja, mutta Uudellamaalla on useita. Lisää informaatiota kansanopistoista ja niiden opetustarjonnasta löydät täältä: https://www.kansanopistot.fi/

Uudenmaan alueella on myös useita yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Opiskelijat valitaan korkeakouluihin joko todistusten tai pääsykokeiden perusteella. Lisää tietoa jatko-opinnoista löydät täältä: https://opintopolku.fi/konfo/fi/

Mistä löydän apua koulutukseen liittyvissä kysymyksissä?

Opiskelu hyödyttää kaikkia, joilla ei ole valmista ammattia. Suomessa asuvia alle 18-vuotiaita nuoria koskee myös oppivelvollisuus. Tietoa opiskelupaikoista ja apua niihin hakemiseen löytyy monesta osoitteesta:

Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön työntekijät voivat tukea alle 30-vuotiaita opintojen suunnittelussa ja opiskelupaikkojen haussa.

Life in Kirkkonummi tarjoaa Luckanilla yleistä koulutukseen ja työllistymiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa ma-pe klo 9–16. Luckan sijaitsee Kauppakeskus Kirsikassa, osoitteessa Saloviuksentie 3.

Omnian opintoneuvonta InfoOmnia palvelee myös kirkkonummelaisia sekä Espoon toimipisteessä että etänä. InfoOmnia tarjoaa myös uraohjausta, josta saa ohjausta opintojen ja työuran suunnitteluun. Lisää tietoa Omnian palveluista löydät täältä: https://www.omnia.fi/palvelut/kaikille-avoin-uraohjaus

Luksian koulutusohjaajat auttavat yksilöllisesti täysi-ikäisiä koulutuksesta kiinnostuneita henkilöitä, kun mietit mitä haluat opiskella, haluat apua hakeutumiseen tai haluat tietoa Luksiassa opiskelusta. Ohjaus on vapaaehtoista ja maksutonta. Koulutusohjaajien ja hakupalvelun yhteystiedot löydät täältä: https://www.luksia.fi/yhteystiedot/hakupalvelut/

Läksyhelppi on vapaaehtoisten sekä lapsille että aikuisille tarjoamaa apua opiskelussa. Voit kysellä läksyhelpistä Suomen Punaisen Ristin Kirkkonummen ruotsinkieliseltä osastolta. Yläkouluikäiset saavat apua läksyihin chatin kautta myös SOS-lapsikylän http://laksyapuu.fi/ -sivustolla.