Valitse sivu

Kirkkonummen kunnanhallitus käsittelee 10.6. kokouksessaan talousvaikeuksiin ajautuneen Kylmälän vesiosuuskunnan toiminnan ja verkoston siirtämistä kunnalle. Näin kunta voi jatkossakin turvata alueen vesihuollon hallinnoinnin, kehittämisen ja talouden suunnittelun pitkällä aikavälillä. Vedenjakelu ja jäteveden käsittely alueella jatkuvat normaalisti.  

Kirkkonummen kunta on teettänyt selvityksen Kylmälän vesiosuuskunnan toiminnasta. Ramboll Finland Oy:n tekemän selvityksen mukaan Kylmälän vesiosuuskunnan toiminta on tällä hetkellä taloudellisesti kannattamatonta ilman taloudellisia tukitoimia kunnalta tai muulta taholta, ja sen konkurssin uhka on välitön. 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä korkojen nousu ovat osaltaan nostaneet vesiosuuskunnan toiminnan kustannuksia, joita vesiosuuskunta ei ole saanut katettua vesimaksutuloillaan. 

Vesihuoltolaki velvoittaa kuntaa 

Veden jakelu ja jäteveden käsittely jatkuvat normaalisti Kylmälän alueella.  

Kirkkonummen kunnan on turvattava vesihuoltopalveluiden jatkuminen Kylmälän vesiosuuskunnan nykyisellä toiminta-alueella, sillä vesihuoltolain perusteella kunnalla on joka tapauksessa velvollisuus vesihuollon järjestämiseen alueella. 

Kunnan oma hallinta takaa toiminnan jatkumisen normaalisti ja verkoston käytön kehittämisen  

Vesiosuuskuntaa perustettaessa Kirkkonummen kunta on taannut vesiosuuskunnan lainaa kunnanvaltuuston 2020 tekemän päätöksen mukaisesti. 

“Kunnanvaltuusto on päättänyt periaatteesta, jonka mukaisesti kunta tukee vesiosuuskuntien perustamista. Kunta ei kuitenkaan rahoita yksittäisten vesiosuuskuntien toiminnan ylläpitoa.” kertoo Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen

Kirkkonummen kunnan ollessa vesiosuuskunnan lainantakaaja, kunnalle on myös taloudellisesti järkevää tehdä vesiosuuskunnan liiketoiminnan siirto. 

“Liiketoimintakaupassa vesiosuuskunnan liiketoiminta sekä verkosto-omaisuus ja kaikki siihen liittyvät velat ja varat siirtyisivät Kirkkonummen Vedelle. Näin toiminta siirtyisi hallitusti kunnalle toisin kuin mahdollisessa konkurssitilanteessa. Liiketoiminnan siirrossa varsinaista kauppahintaa ei makseta.” Kauppinen selventää. 

“Tässä hallitussa liiketoimintakaupassa liittyjien kanssa tehdyt liittymis- ja käyttösopimukset siirtyisivät kunnalle.” 

Tavoitteena on, että Kylmälän vesiosuuskunnan verkoston käyttö on mahdollista saada tulevaisuudessa kannattavaksi kunnan oman hallinnan kautta.   

Kunnassa on ollut pitkään vireillä Kylmälän osayleiskaavan laatiminen.   

“Kaavan eteenpäin viemiseksi tutkitaan jatkossa vaihtoehtoja, joissa rakentamismahdollisuuksia voitaisiin edistää sillä alueella, joka tukeutuu jo rakennettuun vesihuoltoverkostoon. Tämä lisäisi myös verkoston kannattavuutta.” Kauppinen sanoo. 

Vapautushakemusten käsittelystä tiedotetaan erikseen

Vesiosuuskunta on tietyn alueen asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Kun vesiosuuskunta on perustettu, on sen kunnan vahvistaman toiminta-alueen kiinteistöjen liityttävä vesiosuuskuntaan mukaan vesihuoltolain mukaisesti. 

Kirkkonummen kunnanhallitus on vahvistanut Kylmälän vesihuollon toiminta-alueen 2021. Kylmälän vesiosuuskunnan toiminta-alueella on kiinteistöjä, jotka ovat tehneet vapautushakemuksia kunnalle.  

“Vapautushakemusten käsittelyä on tarkoitus jatkaa verkoston siirryttyä kunnalle. Vapautushakemusten käsittelystä tiedotetaan tarkemmin, kun päätökset verkoston siirrosta kunnalle on tehty.” Kauppinen kertoo. 

Kunnanhallitukselle esitetään 10.6., että kunta hyväksyy sopimuksen Kylmälän vesiosuuskunnan liiketoiminnan ja verkoston siirrosta Kirkkonummen Vedelle. Päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto 17.6. kokouksessaan. Samalla käsitellään tarvittavat määrärahamuutokset. Liiketoiminnan ja verkoston siirrosta päättää omalta osaltaan Kylmälän vesiosuuskunta. 

Lisätietoja:

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja – Kirkkonummen kunta, 
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi, 050 414 0754

Kunnanhallituksen esityslista 10.6.2024
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta Esitys Kylmälän vesiosuuskunnan liiketoiminnan ja vesihuolto-omaisuuden siirtämisestä Kirkkonummen Vedelle.