Valitse sivu

Kirkkonummen kunnan alueella tapahtui vuosina 2019–2023 yhteensä 327 poliisin raportoimaa liikenneonnettomuutta, joista 128 johti loukkaantumiseen ja viisi kuolemaan. Liikenteessä loukkaantui 166 ja kuoli viisi henkilöä vuosina 2019–2023. Poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia tapahtuu vuosittain keskimäärin 65. Omaisuusvahinko-onnettomuuksia (ei henkilövahinkoja) on tapahtunut vuosien 2019–2023 aikana keskimäärin 39 vuodessa. 

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet keskittyvät kantatielle 51 Kirkkonummen keskustan länsipuolelle 

Liikenneonnettomuuksista tapahtui 225 onnettomuutta (69 %) Väyläviraston ylläpitämällä maantieverkolla ja 55 (17 %) kunnan katuverkolla. Viidestä kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta neljä tapahtui Väyläviraston ylläpitämällä maantieverkolla ja yksi kunnan katuverkolla. Näistä kolme keskittyi kantatie 51 vilkasliikenteiselle tieosuudelle Kirkkonummen keskustan länsipuolelle. 

Loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrät ovat vaihdelleet vuosina 2019–2023 keskiarvon ollessa 26. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtuu keskimäärin 1 vuodessa.  Vuosi 2023 oli henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta poikkeuksellisen hyvä, sillä loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui vain 19, eikä kukaan kuollut Kirkkonummen liikenteessä. 

Kirkkonummella liikenteessä loukkaantui 2019–2023 vuosittain keskimäärin 33 henkilöä ja kuoli 1  

Vuosina 2019–2023 henkilövahinko-onnettomuuksissa loukkaantui keskimäärin 33 henkilöä vuodessa ja kuoli 1 vuodessa. Vuonna 2023 loukkaantuneita oli 29. Henkilövahinkoja kärsineitä osallisia yhtä henkilövahinko-onnettomuutta kohden oli keskimäärin 1.30. Vaikka edellisenä vuonna henkilövahinko-onnettomuuksien määrä oli pieni, osallisten ja onnettomuuksien suhdeluku oli aikajakson suurin sen ollessa 1.53. 

Yleisin onnettomuus on tieltä suistuminen 

Kirkkonummella tapahtuneissa onnettomuuksissa yleisin onnettomuustyyppi oli yksittäisonnettomuus (35 %). Vuosina 2019–2023 yksittäisonnettomuuksia oli 117, joista 40 johti henkilövahinkoon. Yleensä ne ovat tieltä suistumisia, joissa ei ole ollut osapuolina muita ajoneuvoja. Muita yleisiä onnettomuustyyppejä olivat muu onnettomuus (12 %), hirvionnettomuus (11 %) ja kohtaamisonnettomuus (8 %). 

Kaikki polkupyöräonnettomuudet eivät tule poliisin tietoon

Pelkästään henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tarkastellessa korostuvat yksittäis- ja kohtaamisonnettomuuksien lisäksi polkupyörä-, mopedi- ja jalankulkijaonnettomuudet. Vuosina 2019–2023 Kirkkonummella tapahtui yhteensä 12 henkilövahinkoon johtanutta jalankulkijaonnettomuutta, 12 henkilövahinkoon johtanutta mopedionnettomuutta ja 16 henkilövahinkoon johtanutta polkupyöräonnettomuutta. Etenkin polkupyöräilijöiden osalta onnettomuustilaston kattavuus on kuitenkin heikko, sillä onnettomuudet tulevat vain harvoin poliisin tietoon. Kohtaamisonnettomuudet ovat seurauksiltaan vakavimpia, sillä niitä tapahtui 13, joista 2 johti kuolemaan.

Turvallinen liikenneympäristö on kaikkien vastuulla 

Kunnan poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä työskentelee turvallisemman liikenneympäristön aikaansaamiseksi. Liikenneturvallisuustyöryhmä seuraa Kirkkonummen liikenneonnettomuuksien kehitystä vuosittain ja edistää aktiivisesti turvallista ja kestävää liikkumista kunnassa. Turvallisen liikenneympäristön aikaansaaminen on kuitenkin kaikkien vastuulla. Kiinnittämällä huomiota mm. sopivaan tilannenopeuteen ja muihin tielläliikkujiin sekä varaamalla riittävästi aikaa liikenteeseen voimme edistää turvallista liikkumista Kirkkonummella. 

Varaa aikaa matkoihin. Kesäreissuun ennakoiden: www.liikenneturva.fi  

Vuosien 2019–2023 päivitetyt onnettomuustilastot on julkaistu Kirkkonummen kunnan liikenneturvallisuussivuilla: https://www.kirkkonummi.fi/liikenneturvallisuus  

Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmä toivottaa turvallista matkaa. Liikutaan turvallisesti ja vastuullisesti tänäkin kesänä!