Valitse sivu
kirkkonummi

Vihreä lippu

Vihreän lipun saanut taho on mukana kansainvälisessä kouluille, päiväkodeille ja vapaa-ajantoimijoille suunnatussa Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmassa, joka innostaa kestävämmän elämätavan löytämiseen uusien taitojen, oivallusten ja elämysten kautta. Ympäristökuormitusta vähennetään askel kerrallaan ja säästöjä tehdään niin sähkön, veden kuin energiakin osalta. Ohjelman pääosassa ovat lapset ja nuoret, jotka osallistuvat projektien suunnitteluun, toteutukseen ja toimintaan päiväkodin, oppilaitoksen tai vapaa-ajanyksikön arjessa.

Suomen Vihreä lippu -ohjelma on osa maailmanlaajuista Eco-Schools -perhettä, johon kuuluu yli 51 000 koulua, joissa opiskelee 20 miljoonaa oppilasta (vuonna 2022). Ohjelma toimii samoin periaattein kaikissa maissa ja osallistujien toimintaa arvioidaan kansainvälisin laatukriteerein.

Kansainvälisesti Eco-Schools -ohjelmaa koordinoi maailman suurin ympäristökasvatusjärjestö FEE (Foundation for Environmental Education). Suomen Vihreä lippu -ohjelmaa luotsaa Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ja ruotsinkielisestä palvelusta vastaa Natur och Miljö. Vihreän lipun toimintamalli ohjaa tavoitteelliseen ja tulokselliseen toimintaan, mistä ohjelma on saanut tunnustusta muun muassa YK:n ympäristöohjelma UNEP:lta. Ohjelman suojelijana toimii Pekka Haavisto.

Vihreä lippu Nissnikun koulussa

Nissnikun koululla Vihreä lippu on ollut vuodesta 2014. Vihreä lippu -sertifikaatti on myönnetty 12.12.2022 Nissnikun koululle tunnustuksena ansiokkaasta kestävän kehityksen kasvatuksesta ja ympäristötyöstä Yhteinen maapallo -teemaisessa projektissa. Lippu on merkki laadukkaasta ja kriteerit täyttävästä ympäristökasvatustyöstä.

Koulussamme valitaan vuosittain jokaiselta luokalta kaksi edustajaa Vihreä lippu -oppilasraatiin. Raati kehittää, toimeenpanee ja seuraa koulun ympäristötyötä. Toiminta pitää sisällään kestävän elämäntavan taitojen oppimista, tietojen lisäämistä ja ympäristökuormituksen vähentämistä. Koulussamme on myös opettajista koostuva Vihreä lippu -tiimi, joka luotsaa Vihreä lippu -toimintaa. Vihreän lipun arvojen mukainen toiminta näkyy koulussamme esimerkiksi jätteiden lajittelussa, säännöllisillä raatilaisten suunnittelemilla Vihreä lippu -oppitunneilla sekä vuosittaisen Vihreä lippu -päivän viettämisenä koko koulussa.


Vuoden 2023 teemana on ilmastonmuutos.