Valitse sivu
kirkkonummi

Virtuaaliluokat

HALUATKO VIRTUAALILUOKALLE?

Keskeisiä tavoitteita

 • vastuu omasta opiskelusta
 • luova ongelmien ratkaiseminen
 • kodin ja koulun yhteistyön tehostaminen
 • erilaisiin oppimisympäristöihin totuttautuminen
 • kriittisen ajattelutaidon sekä medialukutaidon oppiminen
 • uuden tieto- ja viestintätekniikan käytön oppiminen ja soveltaminen

Opetuksen erityispiirteitä

 • Projektipäivät, jolloin oppilaat työskentelevät kotona, kirjastossa tai muualla koulun ulkopuolella ja ovat tarvittaessa yhteydessä opettajaan.
 • Viestintäpainotteinen opetus siten, että eri oppiaineissa pyritään ottamaan huomioon eri viestintävälineiden suomat mahdollisuudet.
 • Mediakursseilla tutustutaan käytännön harjoitusten muodossa viestinnän maailmaan.
 • Kansainvälisyys voi olla osa virtuaaliluokan toimintaa. Luokka päättää haluaako se olla yhteydessä ulkomaisiin yhteistyökouluihin ja tehdä näiden kanssa yhteisiä projekteja.
 • Yhteistyö vanhempien kanssa on tiivistä. Virtuaaliopetus edellyttää, että vanhempien on tiedettävä opetuksen tavoitteet ja tarkoitus.

Edellytykset virtuaaliluokalle

 • kyky työskennellä itsenäisesti sekä toimia ryhmässä
 • vastuu omasta opiskelusta ja ryhmän yhteisistä projekteista
 • kiinnostus tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opiskelun välineenä
 • halu ja kyky tavoitteelliseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn
 • kiinnostus viestintä- ja ilmaisutaitoja kohtaan
 • mahdollisuus työskennellä koulun ulkopuolella
 • Kirkkonummen kunnan päätöksen mukaan peruskoululaisten matkakustannukset maksetaan vain lähikouluun.

Virtuaaliluokan hakumenettely

 • Virtuaaliluokalle haetaan valintakokeella kuudennen luokan kevätpuolella. Valintakoe järjestetään Nissnikun koululla tiistaina 23.1.2024. Koepäivänä oppilaat laativat koulussa kirjallisen hakemuksen ja tekevät opiskelutapojen ja -taitojen itsearvioinnin.
 • Valintakokeeseen tulee ilmoittautua ennakkoon Wilma-ilmoittautumislomakkeella Hakuaika 15.11.- 15.12.2023 mennessä.
 • Ennakkotehtävänä on oppilaan oma esittelyvideo, joka pitää olla palautettu viimeistään perjantaina 15.12.2023
 • Virtuaaliluokan oppilasvalinnan perusteina ovat:
  • Ennakkotehtävänä oppilaan oma esittelyvideo
  • Oppilaan kirjallinen hakemus
  • Oppilaan opiskelutapojen ja -taitojen itsearviointi
  • Luokanopettajan lausunto

Ennakkotehtävä

 • Virtuaaliluokan hakemukseen sisältyy ennakkotehtävä, jossa hakijan tulee tehdä itsestään lyhyt esittelyvideo, jossa hän perustelee soveltuvuuttaan luokan oppilaaksi.
 • Video tulee kuvata yhdellä otolla. Videota ei saa millään tavoin käsitellä tai editoida. Hakijan tulee esiintyä videolla itse. Videon kesto saa olla maksimissaan 90 sekuntia.
 • Video tulee palauttaa viimeistään perjantaina 15.12.2023. Video palautetaan tämän sähköisen linkin kautta, 2024 virtuaalivideon palautus. Vaatii kirjautumisen oppilaan omalla @edu.kirkkonummi.fi tunnuksella.
 • Videoesittelyn tulee vastata seuraaviin kysymyksiin.
  • Kuka olet?
  • Millainen opiskelija olet?
  • Miksi virtuaaliluokka olisi sopiva opiskelupaikka sinulle?

Valintakoe

 • Valintakokeessa halutaan selvittää oppilaan omaa näkemystä kiinnostuksestaan ja soveliaisuudestaan opiskella virtuaaliluokalla. Valintakoepäivänä oppilas kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuksen ja täyttää opiskelutapoja ja –taitoja kartoittavat lomakkeen.
 • Valintakoe järjestetään Nissnikun koululla tiistaina 23.1.2024 klo 9.00 – 11.00

Kaikki hakijat saavat ilmoituksen valintamenettelyn tuloksista kevään aikana.

Lisätietoja: rehtori Maarit Ritakallio puh 040 7236 174 ja opinto-ohjaaja Reet Rusi puh 040 584 9743.

Virtuaaliluokan oppilaaksioton periaatteet 1.1.2024 alkaen.


Nissnikun koulu

– OPPIMISEN ILOA, SUURIA UNELMIA!
TOISIA KANNUSTAEN, YMPÄRISTÖÄ KUNNIOITTAEN,
YHDESSÄ SEN TEEMME!