Valitse sivu
kirkkonummi

Rekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet

Henkilötietolain (HetiL 22.4.1999/523) mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan henkilörekisteriin.

Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot.

Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisterimerkinnät. Virheelliset tiedot on korjattava.

Tässä on esitetty henkilötietolain mukaiset Kirkkonummen kunnan rekisteriselosteet. Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Terveyspalveluiden rekisteriselosteet:

Perusturvan terveystietojärjestelmän rekisteriseloste
Suun terveydenhuollon rekisteriseloste

Asianhallintaohjelma CaseM

Yksityistierekisteri

Kuntarekry

Kunnantalon kameravalvonnan rekisteriseloste

Lisätietoja selosteista voi tiedustella kunnan kirjaamosta, kirjaamo@kirkkonummi.fi

Asiakkaan tietopyynnöt rekistereistä pyydetään tekemään oheisilla lomakkeilla(vaatii tunnistautumisen):

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (avautuu Internet Explorer -selaimessa)

Rekisteritietojen korjausvaatimus (avautuu Internet Explorer -selaimessa)