Valitse sivu
Masalanportti II

Masalanportti II

Tilanne: Aloitusvaihe (25.5.2023) Masalanportti II asemakaava-alue sijaitsee Masalan keskustan tuntumassa ja käsittää sen pääsisääntuloväylän alueita. Kaava-alue sijoittuu Kehä III:n ja ja Sundsbergintien risteysalueelle ja se on rajattu tiesuunnitelman mukaisesti,...
Rajanotkontie

Rajanotkontie

Tilanne: Aloitusvaihe (27.4.2023) Hanke sijaitsee kuntakeskuksessa, liikekeskuksen pohjoispuolella. Kaava-alueen rajaus koskee ikäihmisten palvelutalokorttelia. Suunnittelualue muodostuu Rajanotkonpolun, Piippolanpolun ja Rajapolun rajaamalle korttelialueelle. Alue on...
Smedsbyn asemakaavamuutos (Veklahti-Svartvik)

Smedsbyn asemakaavamuutos (Veklahti-Svartvik)

Smedsbyn asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen sekä rakennuskiellon asettaminen Kunnanhallituksen puheenjohtajan otto-oikeuden käyttäminen yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätökseen...

Mössö ranta-asemakaava

Tilanne: Lainvoimainen (28.4.2023) Suunnittelualue sijaitsee Mössön saaressa Porkkalanniemen itärannalla kiinteistön 257-402-1-120 (Mössö) alueella. Alueelta on matkaa Kirkkonummen kuntakeskukseen noin 16 km. Suunnittelualue on kooltaan noin 35,5 ha, josta...
Eerikinkartano

Eerikinkartano

Tilanne: Valmisteluvaihe (14.12.2023) Hanke sijaitsee Veikkolan liikekeskustan eteläpuolella Eerikinkartanontien ja Lapinkyläntien välisellä alueella, Haapajärven pohjoispuolella. Suunnittelualue on ensisijaisesti kunnalle kuuluvan Eerikinkartanon perintötilan...
Siikajärvi Pohjoinen

Siikajärvi Pohjoinen

Tilanne: Aloitusvaihe (28.10.2021) Asemakaava koskee Siikajärven länsirannalla olevaa Hotelli Nuuksion aluetta ja sen lähistöllä olevia nykyisiä loma-asuntotontteja järven rannalla. Tarkoituksena on kehittää ja parantaa alueella olevia matkailu- ja...

Veikkolan teollisuusalue, kortteli 125, tontti 1

Tilanne: Lainvoimainen 15.12.2021 Asemakaava sijaitsee Veikkolan keskustan itäpuolella, Turunväylän ja Turuntien välisellä alueella. Alueella on voimassa Uudenmaan ympäristökeskuksen 8.6.1998 vahvistama Veikkolan teollisuusalueen asemakaava. Kaavamuutos koskee...
Pyhän Mikaelin kirkko

Pyhän Mikaelin kirkko

Tilanne: Lainvoimainen (19.8.2021) Pyhän Mikaelin kirkon asemakaava oli alun perin osa Keskustan urheilupuiston asemakaavaa, mutta yhteiskampuksen edistämiseksi alkuperäinen asemakaava jaettiin kahdeksi eri hankkeeksi. Pyhän Mikaelin kirkon asemakaava sijaitsee...
Smedsbyn asemakaavamuutos (Veklahti-Svartvik)

Hirsala I

Tilanne: Lainvoimainen (28.4.2023) Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan ranta-asemakaavan rakennusoikeus ja tonttijako sekä muut rakentamista ohjaavat kaavamääräykset vastaamaan paremmin nykytilannetta ja maanomistajien tarpeita....
Smedsbyn asemakaavamuutos (Veklahti-Svartvik)

Kettukorpi

Tilanne: Aloitusvaihe (19.11.2020) Kettukorven asemakaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa Masalan osayleiskaavan alueelle uusi pientalovaltainen asuinalue, joka tukeutuu Masalan keskustan ja kuntakeskustan palveluihin. Asuinalueen rakentaminen vahvistaa Masalan...