Valitse sivu
Volsin luonnonsuojelualueet

Volsin luonnonsuojelualueet

Djupdalen Alueen keskellä on rehevä ja kostea puronvarsilehto, jonka puusto koostuu kookkaista kuusista ja tervalepistä ja kenttäkerros monipuolisesta lehtokasvillisuudesta. Puronotkon lähialueilla kasvaa paikoitellen...