Valitse sivu

Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista

Ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myöntää enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan luvan poiketa jätevesienkäsittelyn perustason puhdistusvaatimuksista (YSL 156 d §). Poikkeaminen...
Ohje maalämpökaivon toimenpideluvan hakijalle

Ohje maalämpökaivon toimenpideluvan hakijalle

Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt Lupapiste.fi -palvelussa Hakemusasiakirjat Rakennuspaikan hallinta Mikäli hakijalla ei ole lainhuutoa, tulee liittää kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös. Jos hakijana on yritys, liitteeksi lisäksi kaupparekisteriote ja...

Jatkolupa

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa. Toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa....
Toimenpidelupa

Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Toimenpideluvan hakijana on rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella...
Suunnittelutarveratkaisu / poikkeuslupa

Suunnittelutarveratkaisu / poikkeuslupa

Suunnittelutarveratkaisua / poikkeamislupaa haetaan rakennuspaikan päärakennukselle (omakotitalo tai lomarakennus), pienyritys- tai hevostallitoiminnalle, ei talousrakennuksille eikä vähäisille laajennuksille. Poikkeamislupaa haetaan, kun rakennetaan säännösten...
Rakennuslupa

Rakennuslupa

Rakennuslupaa tarvitset rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, rakentamiseen verrattavissa olevaan korjaus- ja muutostyöhön sekä rakennuksen tai sen osan olennaisen käyttötarkoituksen muuttamiseen. Rakennuslupaa haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta kunnan...
Purkamislupa

Purkamislupa

Purkamislupaa edellytetään haettavaksi rakennuksen tai sen osan purkamiseen. Purkamistyötä ei saa aloittaa, ennen kuin sille on myönnetty lupa ja se on lainvoimainen. Rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi...
Maisematyölupa

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin. Yleiskaava-alueella lupa tarvitaan, mikäli yleiskaavassa niin määrätään. Maisematyölupaa ei...