Valitse sivu
Nähtävänä nyt

Nähtävänä nyt

Tolsanportin eteläisen asemakaavan sekä Tolsanportin pohjoisen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineistot pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 2. – 31.5.2024 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa...

Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että ”Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.” §...
Kesän ohjattu liikunta

Kesän ohjattu liikunta

Ohjatun liikunnan kesäkauden toiminta järjestetään 13.5.-16.6.2024 Kesän ohjatun liikunnan ryhmät ovat lyhytkursseja, jotka kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Ilmoittautuminen kesän 2024 ryhmiin alkaa maanantaina 29.4.2024 klo 9.00 alkaen sähköisessä...
Ankkuritoiminta

Ankkuritoiminta

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta sekä nuorisopalveluista. Tiimi...
Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö

Kunnassa toimii koulunuorisotyöntekijät kaikissa yläkouluissa ja lukioissa. Koulunuorisotyö tuo nuorisotyön koulujen arkeen. Työ toteutetaan pitkäjänteisenä, monialaisena ja pyrkii vastamaan kasvaneeseen kohtaamistyön tarpeeseen koulupäivien aikana....
Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö koostuu Ohjaamopalveluista, etsivästä nuorisotyöstä, ankkuritoiminnasta, ehkäisevästä mielenterveys- ja päihdetyöstä, koulunuorisotyöstä, nuorisoteatteritoiminnasta sekä nuorisovaltuuston toiminnasta.

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuusmateriaali julkaistaan tällä sivustolla ja asukkailla on mahdollista antaa palautetta suunnitelmaluonnoksista sähköisellä kyselylomakkeella. Suunnitelmaluonnoksista järjestetään myös asukasiltoja kohteen koosta riippuen. Mikäli asukastilaisuus...
Yksityistiet

Yksityistiet

Ajankohtaista Yksityistieavustukset Yleistä Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden...
Viheralueet ja liikuntapaikat

Viheralueet ja liikuntapaikat

Alla olevasta kartasta löydät kaikki käynnissä olevat viheralueiden ja liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentamiskohteet: Lisätietoa hankkeista saa laittamalla sähköpostia osoitteeseen katusuunnittelu@kirkkonummi.fi tai...