Valitse sivu

Hankkeessa keskitytään kartoittamaan ja torjumaan kurtturuusua Kirkkonummen kunnan omistamilta ranta- ja saaristoalueilta, joiden herkkä saaristoluonto on erityisen altis vieraslajien aiheuttamille vahingoille.

Kurtturuusun leviämistä pyritään estämään torjumalla kasvustoja myös muilta kunnan omistamilta alueilta.

Kurtturuusu (Rosa rugosa ja Rosa rugosa f. alba) leviää helposti ja se pystyy kasvamaan monenlaisissa ympäristöissä, joten on hyvin todennäköistä, että kasvi leviää tulevaisuudessa nykyistä laajemmalle alueelle. Ripeällä puuttumisella voidaan vähentää kurtturuusun luonnon monimuotoisuudelle ja virkistyskäytölle aiheuttamia haittoja niin Kirkkonummella kuin muuallakin. Laji leviää uusille kasvupaikoille lintujen mukana ja veden kuljettamana.

Kurtturuusu on säädetty asetuksella haitalliseksi vieraslajiksi Suomessa.
Kurtturuusun kasvatuskielto astuu voimaan siirtymäajan jälkeen 1.6.2022.
Täten kiinteistönomistajan tai -haltijan on hävitettävä asetuksessa tarkoitettu kurtturuusu mm. pihoiltaan.
Kurtturuususta jalostetut tarhakurtturuusut eli Rosa Rugosa-ryhmän lajikkeet eivät ole kiellettyjä.

Kurtturuusun torjunta vaatii pitkäjänteistä työtä monilta eri toimijoilta. Kirkkonummen kunta poistaa kurtturuusuja omilta alueiltaan pääasiassa rakentamisen ja perusparannusten yhteydessä. Nyt saadun valtionavustuksen myötä kurtturuusua saadaan poistettua tehokkaasti myös tavanomaisten kunnossapitotöiden ohessa. Torjuntaa tehdään vieraslajien hallintasuunnitelman suositusten mukaisesti ensisijaisesti suojelualueilla ja esim. rannikon muilla arvokkailla luontokohteilla sekä niiden läheisyydessä.

Kannustamme Kirkkonummen kunnan asukkaita kurtturuusun tunnistamiseen ja omatoimisiin toimenpiteisiin sen poistamiseksi.
Ohjeita kurtturuusun tunnistamiseen, torjuntaan ja kasvijätteen käsittelyyn, sekä vinkkejä siihen mitä sen tilalle voi istuttaa, löytyy vieraslajiportaalista:

Jos haluat järjestää kurtturuusun torjuntatalkoot kunnan alueella, olethan yhteydessä, niin katsotaan miten kunnossapitopalvelut voi olla avuksi talkoissa. Tiedotamme Kirkkonummen kunnan nettisivuilla säännöllisesti kurtturuusun torjuntahankkeesta.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kunnossapito@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta / Kyrkslätts kommun
Yhdyskuntatekniikan toimiala / Samhällstekniska sektorn
Kunnossapitopalvelut / Underhållstjänsterna

Lisätietoa vieraslajeista: