Valitse sivu

Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että ”Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.” §...

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuusmateriaali julkaistaan tällä sivustolla ja asukkailla on mahdollista antaa palautetta suunnitelmaluonnoksista sähköisellä kyselylomakkeella. Suunnitelmaluonnoksista järjestetään myös asukasiltoja kohteen koosta riippuen. Mikäli asukastilaisuus...
Yksityistiet

Yksityistiet

Ajankohtaista Yksityistieavustukset Yleistä Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden...

Kunnallistekniikan ja kunnossapidon yhteystiedot

Käyntiosoite: Ervastintie 2 Postiosoite: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 29671 Suunnittelu ja rakentaminen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi Palautteen antaminen kunnossapitotöistä Palautetta kunnossapidosta tulee ensisijaisesti antaa sähköisen palautejärjestelmän...
Vahingonkorvauksen hakeminen

Vahingonkorvauksen hakeminen

Tarkista karttapalvelusta onko vahinkopaikka kunnan kunnossapidossa ennen kuin täytät vahingonkorvaushakemuksen. Yksityisteiden hoidosta vastaavat tiekunnat tai tieosakkaat. Yleisten teiden hoidosta vastaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus...
Auraus ja hiekoitus

Auraus ja hiekoitus

Auraus- ja hiekoitustietoja voi seurata oheisten karttojen avulla. Ylempänä on aurauskartta ja alempana on hiekoituskartta. Viiva kartalla on sitä tummempi ja leveämpi mitä tuoreempi auraus tai hiekoitus on. Viemällä hiiren viivan...

Rakentamisen vaiheet

Kunta rakennuttaa katusuunnittelukohteet. Urakat kilpailutetaan julkisesti Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä ja julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa. Kaikissa kunnan hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Vuosittain yhdyskuntatekniikan...

Suunnitteluvaiheet

Ennen kuin katuja voidaan rakentaa, on laadittava eritasoisia suunnitelmia: 1.Yleissuunnitelma, jossa esitetään katujen ja ympäristön perusperiaatteet mm. kevyen liikenteen väylien linjauksen, katujen poikkileikkauksen, kasvillisuuden ja...