Valitse sivu

Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että ”Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.” §...

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuusmateriaali julkaistaan tällä sivustolla ja asukkailla on mahdollista antaa palautetta suunnitelmaluonnoksista sähköisellä kyselylomakkeella. Suunnitelmaluonnoksista järjestetään myös asukasiltoja kohteen koosta riippuen. Mikäli asukastilaisuus...

Läntinen Gesterby

Kuvaus: Tässä hankkeessa suunnitellaan Läntisen Gesterbyn asemakaava-alueen katu- ja rakennesuunnitelmat sekä kunnallistekniikka. Alustava aikataulu: Suunnittelu on alkanut. Suunnitelmien on määrä valmistua kesällä 2024. Tapahtunut tähän mennessä: 3.10.2023:...

Syväjärven uimaranta

Kuvaus: Hankkeessa suunnitellaan Syväjärven uimarannan saneeraussuunnitelmat.  Alustava aikataulu: Suunnitelmat on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.  Tapahtunut tähän mennessä: Verkkokysely Syväjärven...
Vahingonkorvauksen hakeminen

Vahingonkorvauksen hakeminen

Tarkista karttapalvelusta onko vahinkopaikka kunnan kunnossapidossa ennen kuin täytät vahingonkorvaushakemuksen. Yksityisteiden hoidosta vastaavat tiekunnat tai tieosakkaat. Yleisten teiden hoidosta vastaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus...

2022

Veikkolan hiekkasiilon tontin muotoilu

Kuvaus: Tässä hankkeessa muotoillaan Veikkolan hiekkasiilon tontin luiska.  Alustava aikataulu: Hankkeen rakentamisen on tarkoitus käynnistyä keväällä 2023. Tapahtunut tähän mennessä: