Valitse sivu
kirkkonummi

Suunnitteluvaiheet

Ennen kuin katuja voidaan rakentaa, on laadittava eritasoisia suunnitelmia:

1.Yleissuunnitelma, jossa esitetään katujen ja ympäristön perusperiaatteet mm. kevyen liikenteen väylien linjauksen, katujen poikkileikkauksen, kasvillisuuden ja pintamateriaalien osalta. Yleissuunnitelma laaditaan kaavoitusvaiheessa.

2.Katusuunnitelma on maankäyttö- ja rakennusasetuksen vaatima hallinnollinen asiakirja, joka asetetaan yleisesti nähtäville asukkaiden kommentoitavaksi. Katusuunnitelmassa esitetään toimintojen, kuten ajoradan, pysäköinnin, leikkipaikkojen sijoittuminen sekä pintamateriaalit ja kuivatuksen periaatteet.

3.Rakennussuunnitelma -> suunnitelma- ja asiakirja kokonaisuus, jotka tarkentavat katusuunnitelma. Rakennussuunnitelmien perusteella kohteet rakennetaan.

Kaavio rakentamisen suunnitteluvaiheista