Valitse sivu
kirkkonummi

Masalan asukastilaisuuden 18.1.2017 yhteenveto ja palautteet

SISÄLLYS

MASALANTIE

Asemanseudun kehittäminen

Pysäköinti

Rakentaminen

 Liikenne

 TINANPUISTO

 KEHITTYVÄ MASALA, VIRTUAALIMALLI

 KAUSI- JA JOULUVALAISTUS

 

MASALANTIE

Masalantien ja Sepänkyläntien risteyksen valo-ohjausta toivottiin toteutettavaksi heti ensimmäisessä vaiheessa

 • Liikennevalot toteutetaan katurakentamisen yhteydessä.

Masalantien, Tinankujan ja Tinantien liittymä on nykyisin erittäin hankala ruuhka-aikaan. Valo-ohjausta tai kiertoliittymää toivottiin.

 • Risteysalueelle ei mahdu kiertoliittymää. Masalantietä suunniteltaessa on huomioitava, että se on SEKV-reitti (suurten erikoiskuljetusten reitti -> 7x7x40 m). Katualue on suunniteltava sopivaksi SEKV-kuljetuksille. Junailijankuja on nykyisin yksisuuntainen katu juna-asemalle päin. Tulevaisuudessa Junailijankuja on kaksisuuntainen, mikä helpottaa risteysalueen käytettävyyttä. Liikennevaloja ei ole esitetty yleissuunnitelmassa.

Junailijankujan avaaminen läpiajoon katsottiin hyväksi.

 • Merkitään tiedoksi.

Masalantielle kirjaston kohdalle toivottiin linja-autopysäkkiä.

 • Masalantiellä on pysäkkipari Hulluksentien kohdalla sekä Nissnikun koulun kohdalla. Sundsbergintiellä kirjaston kohdalla on pysäkkipari. Nämä em. pysäkkiparit pysyvät nykyisillä sijainnillaan. Masalantielle kirjaston kohdalle ei tule pysäkkiparia. Masalantiellä on riittävästi pysäkkejä ja uusi pysäkkipari aiheuttaa sen, että pysäkkiväli muodostuu liian lyhyeksi. Lisäksi ko. kohdassa Masalantie on mutkainen ja mäkinen, pysäkit vaativat aina suojatiejärjestelyt -> ko. kohta ei ole liikenneturvallisuuden näkökulmasta toimiva.

Puolukkamäen kiinteistön 1:77 uuden ajoyhteyden linjaus huoletti alapuolisen rivitalon asukkaita. Kiinteistön ajoyhteys Masalantielle on suunniteltu katkaistavaksi. Rivitalon ja kirjaston välissä on myös lasten leikkipaikka joka tulisi huomioida linjauksessa.

 • Lasten leikkipaikka huomioidaan linjauksessa. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että uutta ajoyhteyttä käyttää vain yksi asuinkiinteistö.

Useita kysymyksiä tuli kirjaston ja terveyskeskuksen uudesta ajoyhteydestä Puolukkamäen kautta.

 • Terveyskeskuksen ajoyhteys ohjataan nykyiselläänkin Puolukkamäen kautta, joten sen suhteen ei tule muutosta. Kirjaston (ja monitoimitalon) ajoyhteys Sundsbergintieltä poistuu. Asiakaspysäköinti on suunniteltu ohjattavaksi urheilupuiston puolelle toteutettavalle pysäköintipaikalle, mutta esim. liikuntarajoitteisille mahdollistetaan ajo monitoimitalon pihaan jatkossa Puolukkamäen kautta.

Useita kysymyksiä urheiluhallin sijoituksesta urheilupuistoon ja lähiliikuntapaikan kohtalosta.

 • Lähiliikunta-alue säilyy nykyisellään. Urheilupuiston palloiluhallin sijoittumista esimerkiksi nykyisen tekonurmen kohdalle on selvitetty Masalan urheilupuiston asemakaavan valmistelun aikana. Haasteeksi muodostui jalkapallokentän tarvitsema tila. Koska kenttä tarvitaan alueella joka tapauksessa, olisi se jouduttu em. tapauksessa sijoittamaan niin keskelle urheilupuistoa, että kentälle liikennöinti olisi muodostunut haastavammaksi kuin mitä on sen kentän ollessa nykyisessä paikassaan. Masalan Kisan (MasKi) jalkapallojaos on sopinut kunnan kanssa, että se hallinnoi kunnan omistamaa Framnäsin hiekkakenttää. Kentän tekonurmi on toteutettu kesällä 2015.

Useita huolestuneita kommentteja koulun bussipysäkkien sijoittelusta ja lasten juoksemisesta suoraan pysäkiltä Masalantien yli koululle. Suojatiet ovat hankalassa paikassa pysäkkiin nähden.

 • Bussipysäkit eivät voi olla suojateiden välittömässä läheisyydessä. Bussien takaa tuleville ajoneuvoilla on jäätävä riittävä näkemä suojateille. Suojatiet sijoitetaan risteysalueille. Sundsbergintien ja Sepänkyläntien väliin ei jää riittävästi tilaa muille ratkaisuille.
 • Masalantie on SEKV-reitti (suurten erikoiskuljetusten reitti -> 7x7x40 m). Katualueelle ei mahdu rakennetta, joka estäisi kadun ylittämisen. Viheralueille voidaan miettiä kasvillisuutta, mikä ei houkuttelisi oikaisemaan pysäkeille. Koulun tontin puolelle tehtävät ratkaisut (esim. aita) päättää kunnan kiinteistöjen kunnossapitopalvelut.
   

Masalantien ja Hommaksenkaaren näkymä on nykyisellään hankala. Toivottiin tässä suunnitelmassa korjausta.

 • Risteysalue muuttuu vähäisesti Masalantien rakentamisen myötä. Otetaan jatkosuunnittelussa tarkempaan tarkasteluun.

Masalantien linja-autopysäkin muoto Rusthollintien liittymässä on hieman erikoinen.

 • Pysäkin muoto tarkistetaan.

Masalantien bussipysäkin sijaintia siinä ihan keskustassa (funkis talon edessä) pidettiin huonona – kuulemma Tinanpuistosta kävellään aina suoraan siitä keskeltä yli. Ongelma kun jalankulkijat pitää saada kiertämään pysäkki.

 • Suojeltavan rakennuksen (funkkisrakennus) edessä olevalle pysäkille ei ole riittävästi tilaa muualla. Masalantien yli on suojateitä. Otetaan jatkosuunnittelussa tarkempaan tarkasteluun.

Bussin reittiä tiedusteltiin tarkemmin – missä seisoo/ päättäri (alueen asukkaita mietitytti haittaako) – ei suoranaista kritiikkiä kuitenkaan.

 • Yleissuunnitelmassa esitetään riittävä määrä pysäkkejä, mutta HSL tekee päätökset päätepysäkeistä ja suunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan. Masalan asemalla oleva pysäkki on yksi mahdollinen päätepysäkki. Masalantien varrella olevat pysäkit ovat lähtökohtaisesti ainoastaan jättö- ja ottopysäkkejä.

Liityntäliikenteen (autot) pysäköintipaikkojen riittävyys mietitytti aseman alueella.

 • Tavoitteena on säilyttää tai jopa lisätä nykyisiä liityntäpysäköintipaikkojen määriä. Pysäköintialueiden sijaintia tarkennetaan alueen asemakaavoituksen ja yleissuunnitelman kautta.

Puolukkamäen ajoyhteydestä kyseltiin tarkempaa tietoa.

 • Terveyskeskuksen ajoyhteys ohjataan jatkossakin Puolukkamäen kautta. Ajoyhteys monitoimitalolle Sundsbergintieltä poistuu, mutta asiakaspysäköinti on suunniteltu ohjattavaksi urheilupuiston puolelle toteutettavalle pysäköintipaikalle. Liikuntarajoitteisille ja muille erityisryhmille mahdollistetaan ajo monitoimitalon pihaan jatkossa Puolukkamäen kautta.

Palloiluhallin sijaintia (Urheilupuisto) pitivät lähialueen (kerrostalot siinä eteläsivulla) asukkaat hankalana – silloin kun palloiluhalli tulee oman asunnon viereen – samoin alueen ajoyhteyksistä kyseltiin.

 • Urheilupuiston palloiluhallin sijoittumista esimerkiksi nykyisen tekonurmen kohdalle on selvitetty Masalan urheilupuiston asemakaavan valmistelun aikana. Haasteeksi muodostui jalkapallokentän tarvitsema tila. Koska kenttä tarvitaan alueella joka tapauksessa, olisi se jouduttu em. tapauksessa sijoittamaan niin keskelle urheilupuistoa, että kentälle liikennöinti olisi muodostunut haastavammaksi kuin mitä on sen kentän ollessa nykyisessä paikassaan. Masalan Kisan (MasKi) jalkapallojaos on sopinut kunnan kanssa, että se hallinnoi kunnan omistamaa Framnäsin hiekkakenttää. Kentän tekonurmi on toteutettu kesällä 2015.

Turvallisia/ turvallisuutta parantavia ratkaisuja toivottiin yleisesti

 • Masalantien valaistuksen uusiminen lisää suojateiden näkyvyyttä. Masalantietä suunniteltaessa on huomioitava, että se on SEKV-reitti (suurten erikoiskuljetusten reitti -> 7x7x40 m). Katualue on suunniteltava sopivaksi SEKV-kuljetuksille. Tästä syystä katurakenteille on rajoitteita. Nopeusrajoitus ratkaistaan suunnittelun edetessä.

Tinanpuiston tausta-alue/ metsäinen selänne miellytti kun ei olla nyt esittämässä lisärakentamista

 • Tinanpuiston asemakaava on lainvoimainen ja alue tullaan kaavan mukaisesti toteuttamaan. Kaavassa on huomioitu puistoalueet ja niiden säilyminen.

Asemanseudun kehittäminen


Tuulensuojaa asemalaiturille: nykyisten katosten seinäkkeet ovat metalliverkkoa joka ei suojaa säiltä

 • Palaute viedään Liikennevirastoon.

Turvallisuutta asemalla kohennettava: Valaistusta, valvontakameroita sekä laitureiden lähelle, alikulkuun että autojen ja pyörien pysäköintipaikoille

 • Liikennevirasto vastaa aseman lähialueesta. Palaute viedään Liikennevirastoon. Muun asemanseudun valaistus parannetaan katurakentamisen yhteydessä.
  Pyöräkatokset tärkeä parannus

 • Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on tärkeä tavoite. Pyöräpaikkoja lisätään järjestelmällisesti asemanseuduilla. Masalan asemalle tullaan katurakentamisen yhteydessä toteuttamaan katokselliset pyöräpaikat ja niiden määrää pyritään lisäämään.

Kannatusta sille, että joutomaa aseman ja Masalantien välillä rakennetaan puistoksi

 • Asemanseudun tavoitteena on saada viihtyisä ja turvallinen, nykyaikainen alue. Puisto on tärkeä osa asemanseutua ja viihtyisyyttä.

Kioski voisi hoitaa lipunmyyntiä – huom. tällä hetkellä lippuja tai matkakortin latausta ei asemalta tai lähistöltä saa

 • Kioskin/kahvilan toimintaan ei tässä vaiheessa voida ottaa kantaa. Merkitään palaute tiedoksi.

Lippuautomaatti asemalaitureille tai välittömään tuntumaan

 • Palaute viedään HSL:ään.

Kunnan toivottiin ottavan voimakkaasti kantaa aseman kehittämisen puolesta – yhteistyö VR:n kanssa!

 • Kunta tekee yhteistyötä Liikenneviraston kanssa ja vie saadut palautteet LiViin. Päätökset aseman lähialueesta tekee kuitenkin LiVi.

Hyvä että tulisi kahvila/kioski, kannatusta, pohdittiin toimisiko paremmin vielä lähempänä rataa

 • Kahvilan/kioskin lopullista sijaintia ei ole vielä päätetty, vaan se tarkentuu aikanaan yksityiskohtaisemman suunnittelun ja asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Toinen tai kolmaskin odotuskatos tarpeen Kirkkonummen suuntaan: veturi jää nykyisen katoksen kohdalle junan pysähtyessä

 • Palaute viedään Liikennevirastoon.

Pennin kaupan puolesta ja vastaan – on kunnostettava, jos suojellaan

 • Ko. rakennus on huomioitu jo 1980-luvulla tehdyissä rakennushistoriallisissa inventoinneissa ja vuonna 2015 valmistuneessa Masalaa koskeneessa rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnissa se on sijoitettu tärkeimpään arvoluokkaan. Rakennus on yksityisessä omistuksessa. Rakennuksen suojelustatukseen otetaan lisäksi kantaa asemakaavoituksessa, jonka yhteydessä sen tulevaa mahdollista käyttötarkoitusta kartoitetaan tarkemmin.

Pysäköinti

Liityntäpysäköinnin riittävyys turvattava

 • Tavoitteena on säilyttää tai jopa lisätä nykyisten liityntäpysäköintipaikkojen määrä. Pysäköintialueiden sijaintia tarkennetaan alueen asemakaavoituksen ja yleissuunnitelman kautta.

Sähköautojen latauspiste olisi hyvä!

 • Merkitään tiedoksi. Latauspisteiden rakentaminen ja ylläpitäminen kuuluu sähköyhtiöiden liiketoimintaan.

Yleinen siistiminen, ilkivallan ehkäiseminen

 • Liikennevirasto vastaa aseman ja kunta vastaa pysäköintialueiden sekä kadun ylläpidosta. Kunta ei omista aseman lähiympäristöä. Palaute viedään Liikennevirastoon.

Myös pysäköityjen ajoneuvojen turvallisuutta parantaa, jos lisätään palveluita aseman lähelle ja rakentamista radan varteen

 • Liikennevirasto vastaa aseman lähialueesta. Palaute viedään Liikennevirastoon.

Hyvä että lisää pyöräpysäköintiä, turvattava myös valvontakameroin

 • Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on tärkeä tavoite. Pyöräpaikkoja lisätään järjestelmällisesti asemanseuduilla. Liikennevirasto vastaa aseman lähialueesta. Palaute viedään Liikennevirastoon.
   

Rakentaminen

 • Esitetty rakennus nykyisen luhtitalon päälle? Tai ainakin varjostaa sitä?
 • Virtuaalimalliin on havainnollistettu myös tulevaisuuden visioita, jotka tarkentuvat, kun asemakaavoitus alueella aikanaan etenee. Osa esitetyistä kortteleista ja uusista rakennuksista ovat siis vain suuntaa-antavia.
 • Talo on asunto-osakeyhtiö, joten epärealistista purkaakaan?
 • Asiaa selvitetään aikanaan mm. alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Silloin pyritään löytämään myös toimivimmat ratkaisut koko korttelialueen suunnittelulle.

Liikenne

Aseman ajoyhteydet

 • Junailijankuja muutetaan kaksisuuntaiseksi kaduksi (nykyisin yksisuuntainen).

Kävelyraitti puiston sivu paremmaksi

 • Aseman ja Masalantien välinen puistoalue tullaan toteuttamaan täysin uudenlaiseksi nykyisestä ulkomuodosta. Kevyen liikenteen yhteyksiin ja viihtyvyyteen on panostettu puistoalueella.

Pyöräilyn pääväylä aseman ohi otettava huomioon yhtenäisenä ja toteutettava

 • Pyöräilyn pääväylän reitti huomioidaan yleissuunnittelussa, mutta se tarkentuu jatkosuunnittelussa ja asemakaavoituksessa. Pääreitti toteutettaneen osissa, sillä se vaatii tietyissä kohdissa mm. asemakaavan muutoksen.

TINANPUISTO

Palautetta tuli vähän koskien Tinanpuiston kaava-aluetta, mutta kävijät olivat kiinnostuneita millaista rakentamista alueelle tulee.

 • Lainvoimaisessa asemakaavassa määrätään mm. rakennusten kerrosten lukumäärästä sekä siitä, ovatko kiinteistöt omakoti-, rivi- vai kerrostaloja. Tinanpuiston alueelle on kaavoitettu sekä omakotitalotontteja että kerrostalotontteja. Lisäksi kaava-alueella on osoitettu tontti kaupalle sekä tilaa liikuntahallin laajennukselle. Asemakaava löytyy mm. kunnan karttapalvelusta.

Kaduista vain Tinanrinne sai palautetta ja siitä toivottiin leveämpää (katusuunnitelmassa levenee 0,5m). Suurin osa kävijöistä olivat tyytyväisiä, kun tulee uutta rakentamista alueelle.

 • Katua levennetään nykyisestä.

Muutama halusi säilyttää nykyisen pellon.

 • Alueella on lainvoimainen asemakaava, jonka mukaisesti alue rakennetaan. Asemakaava löytyy mm. kunnan karttapalvelusta.

Muutama oli huolissaan rakentamisen aikaisista haitoista mm. pöly, melu, työmaaliikenne…

 • Työmaasta aiheutuu normaalia rakentamismelua, urakoitsijan vastuulla on mm. pölyn sidonta. Urakoitsija vastaa myös alueen turvallisuudesta ja siisteydestä. Työmaa-aikana joudutaan tekemään väliaikaisia muutoksia liikennejärjestelyihin.

Korkea tornitalo sai parilta kritiikkiä: ”Ei sovi lainkaan!” ja ”miten tämä sitten vaikuttaa oman pihan yksityisyyteen?”

 • Alueella on lainvoimainen asemakaava, jossa määrätään mm. rakennusten kerrosten lukumäärästä. Rakennuksen korkeampi kahdeksankerroksinen osa, josta näkymät ovat pidemmät, suuntautuu pohjoiseen, jonne tulee asemakaavan mukaisesti kerrostaloja.

Tinanrinteen päässä asuvat asukkaat (tontti, AP 2027) olivat huolissaan, koska työmaaliikenne tontille nro 5 tulee kulkemaan heidän pysäköintialueen läpi.

 • Työmaaliikenne pyritään ohjaamaan niin, ettei se kulje yksityisten kiinteistöjen alueella.

Kaava-alueen länsiosassa VL-alueella olevat nykyiset ulkoilureitit toivottiin säilytettävän.

 • Tinanpuiston suunnitelmaehdotuksissa on esitetty myös säilyvät puistoraitit ja ulkoilureitit. Osia reiteistä ei ole esitetty sen tarkemmin suunnitelmissa, mutta ne tulevat säilymään nykyisellään.

Myytävät omakotitalotontit herättivät kiinnostusta.

 • Kunnan mittaus- ja tonttipalvelut ilmoittavat julkisesti, kun tontit tulevat myyntiin.
   

KEHITTYVÄ MASALA, VIRTUAALIMALLI

Toiveita:

Asemalle robottibussin pysäkki

 • Tässä vaiheessa robottibussiin ei voida erikseen varautua. Yleissuunnitelmat laaditaan normaalille bussiliikenteelle.

Suojatiet

 • Masalantielle tulee suojateitä.

Torni -2 krs (luultavasti tarkoittaa Tinanpuiston 8 krs rakennusta)

 • Alueella on lainvoimainen asemakaava, jossa määrätään mm. rakennusten kerrosten lukumäärästä.

Kritiikkiä:

Hidas lataus mapgetsissä kun käyttää Firefoxia Linuxilla

 • Palvelu toimii parhaiten Crome selaimella. Valitettavasti taustamateriaali tekee palvelusta hitaan ja raskaan käytettävän.

Mihin asti Tinanpuiston kulman tornitalosta näkee? -> katoaako yksityisyys?

 • Alueella on lainvoimainen asemakaava, jossa määrätään mm. rakennusten kerrosten lukumäärästä. Rakennuksen korkeampi kahdeksankerroksinen osa, josta näkymät ovat pidemmät, suuntautuu pohjoiseen, jonne tulee asemakaavan mukaisesti kerrostaloja.

KAUSI- JA JOULUVALAISTUS

Puiden valaistus + jouluvalot Puolukkamäkeen asti

 • Masalan kausi- ja jouluvalaistuksesta haluttiin tyylikäs ja hillitty. Sen takia on tarkoin mietitty mitkä kaikki puut valaistaan.

Sepänkyläntien alikulku koulu-Köpas valaistus

 • Alikulkuun on yleissuunnitelmassa lisätty erikoisvalaistus.

Päiväkodin luona olevan tammen jouluvalaistus alikulun kohdalla

 • Masalan kausi- ja jouluvalaistuksesta haluttiin tyylikäs ja hillitty. Sen takia on tarkoin mietitty mitkä kaikki puut valaistaan.

Muihinkin alikulkuihin valaistusta!

 • Yleissuunnitelmaan on lisätty erikoisvalaistusta alikulkuihin. Tarkennetaan jatkosuunnittelussa.
 • Jouluvalot pidemmälle Masalantietä! Kannatetaan x2

Jouluvaloja on lisätty Sundsbergintien kiertoliittymästä Pyssysepänkaarelle saakka.
 

ylös