Valitse sivu
Naapurien kuulemismenettely

Naapurien kuulemismenettely

Ennen hakemuksen ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Kuulemisvelvoite on kunnalla hakijalta perittävin kustannuksin....
Tolsanportti eteläinen

Tolsanportti eteläinen

Tilanne: Ehdotus nähtävillä 7.8. – 9.9.2024 (24.6.2024) Tolsanportin eteläinen asemakaava-alue sijaitsee Tolsan asemanseudun kaakkoispuolella. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Länsiväylän keskilinjaan, idässä vireillä olevaan Tolsanjärven asemakaava-alueeseen,...
Tolsanportti pohjoinen

Tolsanportti pohjoinen

Tilanne: Ehdotusaineisto nähtävillä 7.8. – 9.9.2024 (24.6.2024) Tolsanportin pohjoinen asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee välittömästi Tolsan asemanseudun itäpuolella ja Länsiväylän pohjoispuolella. Suunnittelualue rajautuu Länsiväylän...
Yhteiskehittämässä kaavoituksen digitalisaatiota

Yhteiskehittämässä kaavoituksen digitalisaatiota

Tietomallit, koneluettavuus ja rakenteinen tieto ovat tämän päivän keinoja vauhdittaa julkisen sektorin digitalisaatiota. Suomessa tietomallipohjaista kaavoitusta edistetään lainsäädännöllä, joka tulee edellyttämään kunnilta tietomallipohjaisten asema- ja...
Perälänkannas, muutos ja laajennus

Perälänkannas, muutos ja laajennus

     Tilanne: Aloitusvaihe (26.10.2023) Espoo-Salo oikoradan (ESA-rata) suunnittelu on edennyt kaksivaiheisesti vuodesta 2018 lähtien, jolloin käynnistyi sen yleissuunnitelman laatiminen. Yleissuunnitelman hyväksymistä varten täytyy sen...
Villa Hagan puisto

Villa Hagan puisto

Tilanne: Aloitusvaihe (26.10.2023) Hanke sijaitsee Kirkkonummen kuntakeskuksen ytimessä, heti rautatieaseman pohjoispuolella. Keskeiset maanomistajat ovat Kirkkonummen kunta, Senaatti-Kiinteistöt, Y-säätiö sekä KOy Kirkkonummen Liiketalo. Suunnittelualue on kooltaan...
Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.10.2019 § 85 ja se on tullut voimaan 1.1.2020
Oletko havainnut Kirkkonummella espanjansiruetanoita?

Oletko havainnut Kirkkonummella espanjansiruetanoita?

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluyksikkö pyytää kuntalaisia ilmoittamaan havaintonsa espanjansiruetanoista vieraslajit.fi -sivustolla. Havaintojen ilmoittamiseen pääsee täältä. Espanjansiruetana on haitallinen vieraslaji, jonka kannat voivat kasvaa hyvin nopeasti....
Yleinen ilmoitusmenettely

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Ilmoituksenvaraiset toiminnot: – eläinsuojat – sahat, varikot, eläintarhat, huvipuistot – kemikaalivarastot...

Lupa työskentelyyn yleisellä alueelle (katulupa)

Katulupaa tarvitaan, mikäli yleisillä alueilla halutaan kaivaa tai suorittaa muita liikennejärjestelyihin vaikuttavaa toimintaa.Katulupaa tarvitaan, mikäli yleisillä alueilla halutaan kaivaa tai suorittaa muita liikennejärjestelyihin vaikuttavaa toimintaa. Työn...