Valitse sivu

Tolsanportti pohjoinen

Tilanne: aloitusvaihe (25.4.2024) Valmisteluvaihe Aloitusvaihe Päätös:
Yhteiskehittämässä kaavoituksen digitalisaatiota

Yhteiskehittämässä kaavoituksen digitalisaatiota

Tietomallit, koneluettavuus ja rakenteinen tieto ovat tämän päivän keinoja vauhdittaa julkisen sektorin digitalisaatiota. Suomessa tietomallipohjaista kaavoitusta edistetään lainsäädännöllä, joka tulee edellyttämään kunnilta tietomallipohjaisten asema- ja...
Perälänkannas, muutos ja laajennus

Perälänkannas, muutos ja laajennus

     Tilanne: Aloitusvaihe (26.10.2023) Espoo-Salo oikoradan (ESA-rata) suunnittelu on edennyt kaksivaiheisesti vuodesta 2018 lähtien, jolloin käynnistyi sen yleissuunnitelman laatiminen. Yleissuunnitelman hyväksymistä varten täytyy sen...
Villa Hagan puisto

Villa Hagan puisto

Tilanne: Aloitusvaihe (26.10.2023) Hanke sijaitsee Kirkkonummen kuntakeskuksen ytimessä, heti rautatieaseman pohjoispuolella. Keskeiset maanomistajat ovat Kirkkonummen kunta, Senaatti-Kiinteistöt, Y-säätiö sekä KOy Kirkkonummen Liiketalo. Suunnittelualue on kooltaan...
Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.10.2019 § 85 ja se on tullut voimaan 1.1.2020
Oletko havainnut Kirkkonummella espanjansiruetanoita?

Oletko havainnut Kirkkonummella espanjansiruetanoita?

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluyksikkö pyytää kuntalaisia ilmoittamaan havaintonsa espanjansiruetanoista vieraslajit.fi -sivustolla. Havaintojen ilmoittamiseen pääsee täältä. Espanjansiruetana on haitallinen vieraslaji, jonka kannat voivat kasvaa hyvin nopeasti....
Yleinen ilmoitusmenettely

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Ilmoituksenvaraiset toiminnot: – eläinsuojat – sahat, varikot, eläintarhat, huvipuistot – kemikaalivarastot...

Lupa työskentelyyn yleisellä alueelle (katulupa)

Katulupaa tarvitaan, mikäli yleisillä alueilla halutaan kaivaa tai suorittaa muita liikennejärjestelyihin vaikuttavaa toimintaa.Katulupaa tarvitaan, mikäli yleisillä alueilla halutaan kaivaa tai suorittaa muita liikennejärjestelyihin vaikuttavaa toimintaa. Työn...
Ojitusta koskeva erimielisyys

Ojitusta koskeva erimielisyys

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kunta. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin. Ojitusriidat kannattaa alistaa kunnan ratkaistaviksi ennen...