Valitse sivu
kirkkonummi

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja.

Ilmoituksenvaraiset toiminnot:

– eläinsuojat
– sahat, varikot, eläintarhat, huvipuistot
– kemikaalivarastot
– pienimuotoinen kullankaivuu
– elintarvike- ja rehuteollisuus
– vähäiset ampumaradat

Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Toimintaohjeet

Ilmoitus tehdään valtion ympäristöhallinnon lomakkeilla.

Ilmoitus toimitetaan pääsääntöisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Aluehallintovirasto käsittelee ainoastaan suurempien kemikaalivarastojen ja pienimuotoisen koneellisen kullankaivuun ilmoitukset.