Valitse sivu

Lisätietoja

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011) Tietoa yksityisiltä sosiaalipalveluita tuottavilta yrityksiltä edellytettävästä omavalvontasuunnitelmasta Yksityisten...

Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa jatkuvasti ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan,...

Ilmoitusten käsittely

Toimintansa aloittavien ilmoitusten käsittely toteutetaan kunnassa seuraavassa järjestyksessä: Palvelujen tuottaja toimittaa ilmoituksen liitteineen Kirkkonummen kunnalle. Kun ilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet, kunnan viranomainen...

Näin toimitat ilmoituksen

Ilmoitukset toimitetaan liitteineen joko suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostitse alla oleviin osoitteisiin. Kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan teksti ”ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut”....

Ilmoituksen liitteet

Toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on (yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen 1 §:n mukaisesti) liitettävä seuraavat liitteet: kopio ajantasaisesta kaupparekisteriotteesta tai kopio elinkeinoilmoituksesta kopio...