Valitse sivu
kirkkonummi

Ilmoitusten käsittely

Toimintansa aloittavien ilmoitusten käsittely toteutetaan kunnassa seuraavassa järjestyksessä:

  1. Palvelujen tuottaja toimittaa ilmoituksen liitteineen Kirkkonummen kunnalle.
  2. Kun ilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet, kunnan viranomainen antaa palvelujen tuottajalle saapumistodistuksen, joka sisältää arvion kunnan ja aluehallintoviraston yhteisestä käsittelyajasta. Saapumistodistukseen on kirjattu päivämäärä, jona ilmoitus liitteineen on tullut täydelliseksi.
  3. Yrityksen edustaja kutsutaan tapaamiseen kunnan edustajien kanssa. Tapaamiseen varataan aikaa noin puoli tuntia palvelujen tuottajaa kohden.
  4. a) Mikäli kyseessä on kunnan rekisteriin talletettava ilmoitus, kunta tekee hallintopäätöksen palvelujen hyväksymisestä kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Näin menetellään yksityisten kotipalvelujen tukipalveluiden tai muiden näihin rinnastettavien palvelujen osalta.
    b) Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus, eikä yrityksen palvelujen antamiseen tarvita toimitiloja, tapaamisen jälkeen kunnan edustaja liittää lausuntonsa ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.
    c) Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus yrityksestä, jonka palvelujen antamiseen tarvitaan toimitilat, kunnan sosiaalihuollon edustaja tekee tiloihin tarkastuksen ja laatii tarkastuskertomuksen, jonka kunta liittää ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle. Toimitiloihin tehtävän tarkastuksen lisäksi palveluntuottajan on huolehdittava muiden toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien lausuntojen ja muiden liitteiden toimittamisesta kunnalle. Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.