Valitse sivu

Suomenkieliset koulut – Masalan alue

Masalan alueella on neljä suomenkielistä peruskouluaMasalan alueella toimii Kartanonrannan koulu, Laajakallion koulu, Nissnikun koulu ja Masalan koulu.
Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta

Aamu- ja lltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Iltapäivätoimintaan hakeminen Iltapäivätoimintaan haetaan Wilmassa seuraavasti: Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi...

Ammatillinen koulutus

Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta.Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Tutkintoon johtava...

Oppilaanohjaus

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia...
Koululaisten iltapäivätoiminta

Joustava perusopetus

Joustavan perusopetuksen (JOPO) tarkoituksena on tukea yläkoulun oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä...

Opiskeluhuollon kuraattorit

Opiskeluhuollon kuraattorit tarjoavat tukea esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, koulunkäyntiin ja opiskeluun, tunne-elämään, vapaa-aikaan ja erilaisiin kriiseihin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi he antavat tarvittaessa anonyymia konsultaatiota ja neuvontaa koulun...

Opiskeluhuollon psykologit

Opiskeluhuollon psykologit tarjoavat tukea oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin sekä käyttäytymisen, tunne-elämän ja mielen hyvinvoinnin haasteissa. Lisäksi he antavat tarvittaessa anonyymia konsultaatiota ja neuvontaa koulun henkilökunnalle ja oppilaan huoltajille....

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tuetaan oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Opiskeluhuollon toimijat edistävät omalta osaltaan osallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä ennaltaehkäisevät ongelmien syntymistä. Tavoitteena on myös turvata varhainen...