Valitse sivu
kirkkonummi

Ammatillinen koulutus

Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta.

Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joista vähintään 30 on hankittu työssäoppimisena. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan. Ammatillinen aikuiskoulutus tarkoittaa näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja sekä niihin valmistavaa koulutusta. Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vastaavat kunnat, kuntayhtymät, yhteisöt, säätiöt tai valtion liikelaitokset, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön lupa. Koulutusta voidaan järjestää myös oppisopimuskoulutuksena.