Valitse sivu
Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.10.2019 § 85 ja se on tullut voimaan 1.1.2020
Toimenpidelupa

Toimenpidelupa

Toimenpideluvalla käsitellään lähinnä sellaisia rakentamistoimenpiteitä, joilla on vaikutuksia julkisivuun. Tällaisia ovat julkisivumuutokset, katosrakennelmat, yli 1,5 metriä korkeat raja-aidat ja mainoslaitteet. Myös huoneistojen jakaminen tai yhdistäminen,...
Toimenpidelupa

Rakennuslupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai...