Valitse sivu
kirkkonummi

Toimenpidelupa

Toimenpideluvalla käsitellään lähinnä sellaisia rakentamistoimenpiteitä, joilla on vaikutuksia julkisivuun.

Tällaisia ovat julkisivumuutokset, katosrakennelmat, yli 1,5 metriä korkeat raja-aidat ja mainoslaitteet. Myös huoneistojen jakaminen tai yhdistäminen, kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen ja maalämpöjärjestelmän rakentaminen vaatii toimenpideluvan hakemista. Toimenpideluvan varaiset hankkeet on kuvattu tarkemmin rakennusjärjestyksessä.

Edellytykset

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Tietyissä tilanteissa luvan saaminen edellyttää ensin poikkeuksen hakemista maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä.

Toimintaohjeet

Toimenpidelupaa haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Toimenpidelupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Toimenpidelupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen taikka sen sijainti tai kaavan sisältö eivät ole naapurin kannalta olennaista. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Hakemusasiakirjat:

  • Liiteasiakirjapaketti (tilataan kunnasta ennakkoon ennen lupahakemuksen jättämistä, voimassa 3 kk)
    Mikäli hakijalla ei ole lainhuutoa, on hakemukseen liitettävä kauppakirja, vuokrasopimus tai muu vastaava sopimus.
  • Piirustukset
  • Naapurien kuuleminen (naapuriluettelo liiteasiakirjapaketissa)
    Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisten ja tien vastapäisen kiinteistön omistajat. Kuulemisen suorittaa pääsääntöisesti hakija itse (Naapurin lausunto -lomake). Kunta suorittaa tarvittaessa kuulemisen hakijan pyynnöstä voimassaolevan rakennusvalvonnan taksan mukaiseen hintaan.