Valitse sivu

Kirkkonummen uimahallin vuoden 2024 asiakaskysely toteutettiin aikavälillä 13.–27.5. Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä sähköisen lomakkeen kautta että paperilomakkeella uimahallilla. Vastauksia kyselyyn saatiin 123 kappaletta. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa uimahallin käyttäjäkokemuksia ja tuloksia tullaan hyödyntämään uimahallipalveluiden kehittämisessä.

Tuloksissa esitetyt arvosanat ovat asteikolla 1–5 (heikko – erinomainen tai täysin eri mieltä – täysin saamaa mieltä).

Uimahallin asiakaskysely

Kyselyyn vastaajista enemmistö asuu Kirkkonummella (91 %) ja käyttää uimahallipalveluita vähintään kerran viikossa (70 %). Eniten vastauksia saatiin ikäryhmästä 41–50-vuotiaat (24 %).

Yleiset kysymykset uimahallipalveluista

Aukioloajat: 4,3

Asiakaspalvelun laatu: 4,2

Siisteys: 4,0

Uimahallin turvallisuus ja ylläpito

Uimahallissa asiointia pidetään yleisesti erittäin turvallisena (4,5) ja uhkaavia tilanteita on koettu vain vähäisesti (1,7). Ongelmatilanteissa apua on henkilökunnalta saatu helposti (4,2). Vastaajien näkemyksen mukaan, uimahallikiinteistöstä pidetään hyvää huolta (3,9) ja uimahallin tiloissa sekä nettisivuilla esitetyt ohjeet ja säännöt ovat riittäviä (3,9).

Uimahallipalveluiden laatu ja toimivuus

Yleisarvosana uimahallipalveluista: 4,1

Uinninvalvonta: 4,1

Virtuaalivesijumppa: 4,4

Uimahallin omatoiminen käyttö – allastilat: 4,2

Uimahallin omatoiminen käyttö – muut liikuntatilat: 3,8

Lipunmyynti: 4,3

Uimahallin viestinnän arvosana nousi edellisvuoden tuloksiin verrattuna merkittävästi (2023: 3,6 ja 2024: 4,1). Edelleen vastaajat kokevat saavansa parhaiten tietoa uimahallipalveluista kunnan verkkosivuilta ja Facebookista. Samat viestintäkanavat koetaan myös mieluisimmiksi.

Avoimiin kysymyksiin vastauksia saatiin runsaasti, vastaajien oli mahdollista muun muassa toivoa tapahtumien sisältöjä, antaa kehitysehdotuksia uimahallipalveluista sekä lähettää terveisiä ja kehitysehdotuksia henkilökunnalle. Asiakaskyselyn vastaukset käsitellään Kirkkonummen uimahallin henkilökunnan kesken ja pyrimme kehittämään palveluita entistä paremmiksi asiakkaiden toiveiden mukaan.

Tänä vuonna uutuutena kyselyssä oli kysymys, kuinka todennäköisesti suosittelisit Kirkkonummen uimahallia ystävällesi? NPS-asteikoilla saimme pisteiksi 53. Yleisesti yli 50 pisteen lukemaa pidetään erinomaisena tuloksena.

Iso kiitos kyselyihin vastanneille, Kirkkonummen uimahallin henkilökunta toivottaa kaikille asiakkaille hyvää kesää!

Uimahallin vuosihuolto suoritetaan 21.6.–4.8. välisenä aikana, jolloin uimahalli on suljettu.

Vapaa-aikapalvelut / Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Lisätiedot kyselyistä:

nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi