Valitse sivu
kirkkonummi

ኣብ ኪርኮኑሚ ናጻ ግዜ

ኪርኮኑሚ ዘደንቕን ብዙሕ ዕዮ ዝዓዪን ባህሪ፡ ባህላዊ ህይወት፡ ማሕበራትን ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ናይቲ ምምህዳር ኣብ ናጻ ግዜኹም ክትዋፈሩን ከተስተማቕሩን ብዙሕ ዕድላት ይህቡ። ናይ ባዕሉ ናይ ኪርኮኑሚ ምምህዳር ናይ ፍጻመ ካላንደር ንዓበይቲ፡ ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኪርኮኑሚ ዝተወደቡ ንጥፈታት ዝሓዘ እዩ።https://tapahtumat.kirkkonummi.fi/fi-FI 

መርበብ ሓበሬታ  ቪዚት ኪርኮኑሚ Visit Kirkkonummi ብዛዕባ ባህሪ ኪርኮኑሚ፡ መዳረግቲ ዑደት፡ ባህሊ፡ ዕድላት መዘናግዒታትን ኣገልግሎታትን እውን ሓበሬታ ይህብ። https://www.visitkirkkonummi.fi/en/

ኣብ ኪርኮኑሚ ምንቅስቓስ  ኣካላት ምግባር

ናይ ኪርኮኑሚ ስፖርታዊ ትካላት ኣብ ካርታ ኣብ ዝተጠርነፉ ኣለዉ ኣብ ”Etsi” ዝብል ቦታ ኪርኮኑሚ ዝብል ቃል ብምእታው ኣገልግሎት ኪርኮኑሚ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።https://www.lipas.fi/liikuntapaikat

ኣዳራሽ ምሕንባስ

ኪርኮኑሚ መሐንበሲ (Gesterbyntie 41, 02400 Kirkkonummi) ኣለዎ እዚ ድማ ብዘይካ ክፍሊ ፑል ጂምናዝየም፣ ኣዳራሻት ስፖርት፣ ካፌ፣ ማሳጅ ቴራፒስትን ካልእ ኣገልግሎታትን ኣለዎ።

ብዛዕባ ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ መእተዊ ክፍሊት፡ ኣብያተ ትምህርቲ ምሕንባስ፡ ጉጅለታት ስፖርትን ፍጻሜታትን ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

https://www.kirkkonummi.fi/uimahalli ኪርኮኑሚ መሐንበሲ (Gesterbyntie 41, 02400 Kirkkonummi) ኣለዎ እዚ ድማ ብዘይካ ክፍሊ ፑል ጂምናዝየም፣ ኣዳራሻት ስፖርት፣ ካፌ፣ ማሳጅ ቴራፒስትን ካልእ ኣገልግሎታትን ኣለዎ።

ብዛዕባ ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ መእተዊ ክፍሊት፡ ኣብያተ ትምህርቲ ምሕንባስ፡ ጉጅለታት ስፖርትን ፍጻሜታትን ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤

ስኬት ፓርክ

ኣብቲ ኣብ ማሳላ ዝርከብ ብዙሕ ዕላማ ዘለዎ ህንጻ ስኬትፓርክ ኣሎ።https://www.kirkkonummi.fi/masalan-monitoimitalon-skeittiparkki

ናይ ደገ ስፖርት ትካላት

ኪርኮኑሚ ሰለስተ ስፖርታዊ መናፈሻታት ኣለዉዎ፤

  • ኣብ ማእከል (Vanha rantatie 8)
  • ኣብ ቬይኮላ (Eerikinkartanontie 67))
  • ኣብ ማሳላ (Masalantie 258)、

ብተወሳኺ እቲ ኮሙን ሓያሎ ሜዳታት ኩዕሶን ኣብ ቀረባ ዝርከቡ ጂምናዝየማትን፣ መደያይቦ ምውስዋስ ኣካላትን ክልተ ሜዳታት ፍሪስቢ ጎልፍን ኣለዎ።  https://www.kirkkonummi.fi/ulkoliikuntapaika

ብዛዕባ ናይ ደገ ስፖርት ትካላት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤

ኪርኮኑሚ ንዓበይቲ ዝኸውን ዕሹግ እውን ኣለዎ፣ መሳርሕታቱን መምህራኑን ንኣረጋውያን ኣብ ቀረባ ገዛ ዕድላት ምንቅስቓስ ኣካላት የምጽኡ። መደባት ናይቲ ንዓበይቲ ፓኬጅ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ምምህዳር ገጽ አትይኮም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።https://www.kirkkonummi.fi/senioripaku

ተፈጥሮኣዊ ምንቅስቓስ ኣካላት

ኣብ ፊንላንድ ብእግርኻ ክትከይድን ኣብ ተፈጥሮ ብናጽነት ክትጸንሕን ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ እዞም መሰላት ንኹሉ ሰብ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢንፎፊንላንድ InfoFinland  ገጽ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹምhttps://infofinland.fi/fi/leisure/outdoor-activities#heading-eb43a18e-ff43-4bae-90f0-1c4ab2c34518 .።ካብ ፍረታት በርበረ ዕፉንን ክትእክቡ እውን ትኽእሉ ኢኹም፡ግን ገለ ካብኣቶም ኣዝዮም መርዛማት ምዃኖም ክትዝክር ኣለኩም።

ኣብ ኪርኮኑሚ ናይ ደገ ምንቅስቓስ ኣካላት ብዙሕ ዕድላት ኣሎ

ብመሪሕነት ዝግበር ምንቅስቓስ ኣካላት

ኣገልግሎት መንእሰያትን ስፖርትን ኪርኮኑሚ ብመሪሕነት ዝካየድ ስፖርት የዳሉ።https://www.kirkkonummi.fi/ohjattu-liikunta

ሲቪክ ኮለጅ ኪርኮኑሚ እውን ዓመት ዓመት ዝተፈላለየ ኣካላዊ ትምህርትን ተፈጥሮኣዊ ምንቅስቓስ ኣካላትን ኣለዎ። https://www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto-1

ኣብ ግዝኣት እቲ ምምህዳር  ሓያሎ ዝተፈላለያ ማሕበራት ስፖርት ይሰርሓ። ብዛዕባኦም ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤https://www.kirkkonummi.fi/liikuntayhdistykset-1

ናይ ብሕቲ ስፖርታዊ ኣገልግሎት

ኪርኮኑሚ ክልተ ናይ ብሕቲ ስፖርታዊ ሜዳታት ኣለዉዋ፡ ኣብ ማእከል ኪርኮኑሚ ዝርከብ መጻወቲ በረድ ቫሩቦደን ኣሬናን ኣብ ማሳላ ዝርከብ ማእከል ስፖርት ጁ.ኣሬናን እዮም።https://jooarena.fi/.

ብተወሳኺ ኪርኮኑሚ ብዙሓት ናይ ብሕቲ ጂምናዝየማት፣ ናይ ምዝዋር ኣግማል፣ ሜዳታት ጎልፍ፣ ማሪናታት፣ መጻወቲ ቀለም ኩዕሶን ማእከል ስኪንግ ፔውራማን ኣለዎ።https://www.visitkirkkonummi.fi/fi/visitkirkkonummi/kohteet-ja-palvelut/nae-ja-koe/aktiviteetit/

ባህሊ ኣብ ኪርኮኑሚ

ቤተ መጻሕፍቲ

ኪርኮኑሚ ሰለስተ ቤተ መጻሕፍቲ ኣለዉዎ፤

  • ቀንዲ ቤተ-መጻሕፍቲ፡ ኪርጃስቶታሎ ፍይሪ  አብ(Kirkkotori 1, 02400 Kirkkonummi)
  • ቤተ መጻሕፍቲ ማሳላ  አብ  Puolukkamäki 7, 02430 Masala
  • ቤተ መጻሕፍቲ ቬይኮላ  አብ Allastie 6, 02880 Veikkola.

ኪርጃስቶኣውቶ ኤላ ኣብ ኪርኮኑሚ እውን ይዘውር፣ ኣብኡ መጽሓፍቲ ክትልቃሕን ክትመልስን ትኽእል። ናይ ቤተ መጻሕፍቲ መዕረፊ ኣውቶቡሳትን ሰዓታትን ኣብ ካርታ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

መጽሓፍቲ፡ ድምጺ መጻሕፍቲ፡ ሙዚቃ፡ ፊልምታትን መጽሔታትን ካብ ቤተ-መጻሕፍቲ ተለቂሕካ ናይቲ ቤተ-መጻሕፍቲ ኮምፒዩተራት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ሰራሕተኛታት ቤተ መጻሕፍቲ ኣብ ምእካብ ሓበሬታን ኣጠቓቕማ ዲጂታላዊ መሳርሒታትን ይሕግዙ። እቲ ቤተ-መጻሕፍቲ ብዘይካ ፊንላንድን ሽወደንን ብኻልእ ቋንቋታት ብዙሓት መጻሕፍቲ እውን ኣለዉዎ። ነቶም ሰራሕተኛታት ብቋንቋ ዓደኻ ዝተጻሕፉ መጻሕፍቲ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/

ቤተ-መጻሕፍቲ ዝተፈላለዩ ምርኢታት ስነ-ጥበብ፡ ባህላዊ ፍጻመታት፡ ምኽርን ኣስተምህሮታትን እውን የዳልዉ። ኣገልግሎት ቤተ መጻሕፍቲ ብነጻ እዩ።

ትያትር

ኣብ ትያትር መንእሰያት ማሳላ፡ ሰብ ሞያ ንመንእሰያት ሰራሕቲ ትያትር ይመርሑ። ትያትር መንእሰያት ንመንእሰያት ናይ ተዋስኦ ዕድል ይህብ። በብዓመቱ ሓያሎ ናይ ትያትር ምርኢታት ንህዝቢ ይቐርብ። https://masalannuorisoteatteri.net/

ቬይኮላ ማኖር ትያትር ኣብ ኩሉ ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ኣብ ተዋስኦን ሙዚቃን ዝግደሱ ሰባት ዝኸውን መዘናግዒ ትያትር ኮይኑ፡ ኣብ እዋን ሓጋይ ኣብ ቬይኮላ ኣብ ናቫላንቲ 23 ናይ ትያትር ምርኢታት የዳሉ። https://www.veikkolankartanoteatteri.fi/

ሙዚቃ

ኣብ ኪርኮኑሚ ሓያሎ መዘምራንን ኦርኬስትራታትን ይሰርሑ።

ብዛዕባ መዘምራን ካንሳን  ኮሌጅ፡ ሙዚቃዊ ጉጅለታትን ውልቃዊ ትምህርትን ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤ https://uusi.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/fi/?q=subject%3A21&page=1

ቤት ክርስትያን  ኪርኮኑመ ንዝተፈላለዩ ዕድመ ዘለዎም ደረፍትን ተጻወትን ዝኸውን ሓያሎ ዝተፈላለዩ መዘምራንን ጉጅለታት መሳርሒታትን እውን ኣለዋ። https://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/tule-mukaan/musiikki

ካልኦት ኣብ ኪርኮኑሚ ዝንቀሳቐሱ መዘምራን

ኪርኮኑሚ ብንጥፈት ኮንሰርት ዝህብ ኪርኮኑሚ ቻምበር ኦርኬስትራ እውን ኣለዎ።https://www.knko.fi/

ሲነማ

ኪኖ ኪርኮኑሚ ኣብ ማእከል ኪርኮኑሚ ኣብ ሙንኪንማኤንቲ 17 ይርከብ።https://www.kinokirkkonummi.fi/

ቤተ መዘክር

ብዛዕባ ቤተ መዘክር ኪርኮኑሚ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤https://www.visitkirkkonummi.fi/fi/visitkirkkonummi/kohteet-ja-palvelut/nae-ja-koe/kulttuuri-ja-nahtavyydet/?sc=museot

ዛንታታት ኪርኮኑሚ ኣብ ገጻት ናይቲ ኢ-ቤተ መዘክር ኣብ ዝርከብ ኣሰር ባህልን ተፈጥሮን እውን ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ።https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat

መዘናግዒታት ንህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ኪርኮኑሚ

መሳለጥያታት መንእሰያት

መሳለጥያታት መንእሰያት ን3ይ ክፍሊ – ደቂ 17 ዓመት መንእሰያትን ህጻናትን ዝዘናግዑሉ ነጻ ቦታታት እዮም። እቲ ናይ መንእሰያት መሳለጥያታት ኣብ ሰሙን ምሸት ንመንእሰያት ይቐርብ። ገለ ካብቲ ናይ መንእሰያት መሳለጥያታት ቀዳም ቀዳም እውን ክፉት እዩ።

ኣብ ኪርኮኑሚ ሰለስተ ናይ መንእሰያት ቦታታት ኣለዋ

  • ማእከል መንእሰያት ፍይሪ  አብ – Kirkkotori 1, 02400 Kirkkonummi
  • ማሳላ ብዙሕ ዕላማ ዘለዎ ኣዳራሽ መንእሰያት ክፍሊ አብ  – Puolukkamäki 7, 02430 ማሳላ
  • ሕርሻ መንእሰያት ቬይኮላ አብ  – Koskentie 3,02880 Veikkola 

ንህጻናትን መንእሰያትን ዝኸውን መዘናግዒ ንጥፈታት

ኣብ ኪርኮኑሚ ንህጻናትን መንእሰያትን ዝኸውን ነጻ ናይ መዘናግዒ ጉጅለታት ኣሎ። እተን MyHobby ዝበሃላ ጉጅለታት ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ዝርከቡ ህጻናትን መንእሰያትን ዝዓለማ ኮይነን፡ እተን TALENT ዝበሃላ ጉጅለታት ድማ ንመዘናግዒታቶም ፍሉይ ደገፍ ዘድልዮም ህጻናት ዝዓለማ እየን። እተን ጉጅለታት ስነ-ጥበብ፡ ሙዚቃ፡ ምብሳል መግቢ፡ ስምዒታዊ ክእለት፡ ምንቅስቓስ ኣካላት፡ ስእልን ካልእን የቕርባ። https://www.kirkkonummi.fi/myhobby-ja-talent-harrastusryhmat 

ኣብ እዋን በዓላት ዝተፈላለዩ ናይ መዘናግዒ መሳርሕታትን ዕድላትን ናብ ህጻናትን መንእሰያትን ዝቐርብ ናይ መገሻ መዘናግዒ ፓክ።https://www.kirkkonummi.fi/harrastuspaku 

ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበብን ቤት ትምህርቲ ሙዚቃን ንህጻናትን መንእሰያትን ትምህርቲ ስነ ጥበብ ይህቡ። ኮሌጃት ኣብ ጽድያ ይምዝገባ፡ እንተኾነ ግን ኣብ ዓመት ትምህርቲ ንደቂ 0-10 ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ጉጅለታት ሙዚቃ ምጽንባር እውን ይከኣል እዩ።

እተን ቤት ክርስትያን ንህጻናትን መንእሰያትን ዝኸውን ብዙሕ ዕዮታት ዝዓዪ ንጥፈታት እውን የዳልዋ።

ኪርኮኑሚ ሓሙሽተ ናይ ፓትሮል ባንዴራታት እውን ኣለዋ። ኣብ ፓትሮል ጠቓሚ ክእለት ንመሃርን ኣብ ተፈጥሮ ብሓባር ንልምምድ https://uusimaa.partio.fi/piiri/lippukunnat/siuntio-kirkkonummi-inkoo/

ካልእ ናይ መዘናግዒ ዕድላት

ኪርኮኑሚ ሲቪክ ኮሌጅ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ናይ መዘናግዒ ዕድላት የቕርብ፣ ብዛዕባኦም ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤ https://uusi.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/en/ 

ኪርኮኑሚ ብዙሓት ባህላዊ ማሕበራት ኣለዉዋ፣https://www.kirkkonummi.fi/kulttuuriyhdistykset

ከምኡ’ውን ማሕበራት ስፖርትhttps://www.kirkkonummi.fi/liikuntayhdistykset-1.

ሉካን ኣብ ቀጽሪ ሉካን ናይ ስድራቤት ካፌ ኣለዎ። ሉካን ኣብ ከባቢ ኪርኮኑሚ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተፈላለዩ ባህላዊ ፍጻመታት እውን የዳሉ። ኣብ እዋን ሓጋይ ሉካኒ ንህጻናት ዝኸውን ብዙሕ ቋንቋታት ዝዛረብ መዓስከር ኣለዎ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።https://kyrkslatt.luckan.fi/

ኣብ ኪርኮኑሚ፡ ኣብ ንጥፈታት ማርታስ፡ ነጻ መጥፋእቲ ሓዊ፡ ቀይሕ መስቀል ፊንላንድ፡ ማሕበር ድሕነት ህጻናት ማነርሃይም፡ ማሕበራት ነበርትን ክለባት መንእሰያትን እውን ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ናይ ትርፊ ግዜ ንጥፈታት ሓበሬታ ካብ Luckani, Kauppakeskus Kirsika, Saloviuskentie 3 ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣገልግሎት ከባቢ

ኣገልግሎት ከባቢ

ርእሰ ከተማ ዞባ ሰፊሕ መዘናግዕን ባህላዊ ኣገልግሎትን ብቐሊሉ ክትበጽሖ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ምዕራብ ኡሲማ ውን ብዙሓት ክትፈልጦም ዝግባእ መስሕባትን ባህላዊ ህይወትን ኣለዉ።

ኣገልግሎት ስፖርት ሄልሲንኪ ኣብዚ ካርታ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።https://liikunta.hel.fi/fi/search/map?searchType=Venue

ብዛዕባ ኣገልግሎት ስፖርት ኤስፖ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።