Valitse sivu
kirkkonummi

MyHobby och TALENT -hobbygrupper

Vårens 2024 klubbar har avslutats – ett stort tack till våra samarbetspartners och deltagarna i klubbarna!

De flesta av höstens 2024 avgiftsfria hobbygrupper för barn och unga börjar vecka 36. Vi uppdaterar höstens hobbygrupper på denna sida i augusti och informerar om dem via Wilma efter skolstart.

De avgiftsfria MyHobby-grupperna är riktade till barn och unga i skolåldern, TALENT-grupperna till barn och unga som behöver särskilt stöd.

De avgiftsfria hobbygrupperna är en del av den avgiftsfria hobbyverksamheten för barn och unga i Kyrkslätts kommun. Kyrkslätts kommun har fått statsbidrag av regionförvaltningsverket i Södra Finland för att genomföra hobbygrupperna.

Mer information om hobbyverksamheten https://www.kyrkslatt.fi/fritid eller per e-post harrastustoiminta@kirkkonummi.fi