Valitse sivu
kirkkonummi

MyHobby och TALENT -hobbygrupper

De flesta av vårens avgiftsfria hobbygrupper för barn och unga börjar vecka 4. Det finns bland annat handarbete, konditionssalsverksamhet, musik och motionsgrupper. Anmälningstiden pågår redan till en del av hobbygrupperna. Vi lägger ännu till fritidsintressen, så det lönar sig att följa med sidan!

De avgiftsfria MyHobby-grupperna är riktade till barn och unga i skolåldern, TALENT-grupperna till barn och unga som behöver särskilt stöd.

De avgiftsfria hobbygrupperna är en del av den avgiftsfria hobbyverksamheten för barn och unga i Kyrkslätts kommun. Kyrkslätts kommun har fått statsbidrag av regionförvaltningsverket i Södra Finland för att genomföra hobbygrupperna.

Mer information om hobbyverksamheten https://www.kyrkslatt.fi/fritid eller per e-post harrastustoiminta@kirkkonummi.fi