Valitse sivu
kirkkonummi

Kyrkslättsäventyr – Ragvalds museiområde

Tavlorna berättar om livet förr i tiden. Vi hittar kungens bortsprungna katt.

Vi smyger tyst längs en stig till skogen.  Nu måste vi vara uppmärksamma så vi hittar pilen.

Det finns lekutrymme bakom bastuns stenfot. Vi leker astronauter, grodor, slottslekar och banantafatt.

Det finns märkliga bumlingar på det stora husets gård. De är fulla av mossa. Vi gissar att ett troll har dekorerat dem.

👑 Längs vägen uppstod herrgårdar, lantgårdar, värdshus, krogar och gästgiverier, som gav de som färdades längs Kungsvägen kost och logi. En av gårdarna längs Kungsvägen är Ragvalds, som nämns för första gången i Gustav Vasas jordeböcker 1540.

Ragvalds museiområde är en traditionell lantgård med gårdsområden invid den gamla Kungsvägen. Utöver de vanliga utställningarna kan man på området bekanta sig med det traditionella landskapet, naturstigen och trädgården. Knattestigen är en naturstig som märkts ut på trästolpar. Längs stigen bekantar man sig med den gamla lantgårdens djur och byggnader och gör observationer i naturen. Bakom den gamla bastuns stenfot finns en härlig skog där man kan stanna för att leka eller äta sin vägkost.

Parkering: Överbyvägen 140, 02400 Kyrkslätt (läge på kartan)

Rutt och terräng: Naturstigen ligger norr om Överbyvägen. Objekten har märkts ut i terrängen med trästolpar. Terrängen är lättframkomlig

Annat att beakta:

Tillgänglighet: Objektet är inte lättillgängligt

Kollektivtrafikens tillgänglighet: Den närmaste hållplatsen ligger på 350 meters avstånd Ravalsgrändens hållplats (Ki0433/Ki0434)

Lek

Vilket djur är jag?

En av lekdeltagarna väljer ett djur som hen föreställer utan ljud. Den andra lekdeltagaren försöker gissa vilket djur det är fråga om. Byt roller.

Tips: Fundera längs vägen, var skulle era djur kunna bo? Vad äter de? Vad gör de om dagarna? Och om nätterna?